Shadow
Slider

Milí priatelia, vitajte na stránke farnosti Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto.

Ako kresťanská cirkev sa hlásime do rodiny protestantských cirkví vo svete. Sme spoločenstvom, ktorého hlavnou náplňou je šíriť evanjelium – radostnú správu a posolstvo o živom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi – slovom aj prakticky. Uverili sme Božej láske, ktorá nám bola zjavená prostredníctvom Ježiša Krista a túžime Ho nasledovať celý náš život. Nasledovať Spasiteľa je celoživotným záväzkom. To je našou najsilnejšou motiváciou, pretože cesta, po ktorej kráčame, podľa Božieho prisľúbenia, vedie do večnosti. Túžime toto posolstvo – túto Pravdu odovzdávať každému človeku.

Máme nádej, že aj Vy budete môcť spoznať tento najväčší dar, ktorým je odpustenie hriechov, spasenie a večný život. Budeme radi, keď k nám prídete. Naše dvere sú otvorené pre každého, kto s úprimným srdcom túži nájsť život v plnosti.

Tešíme sa na Vás!

                                                                                                           Ivan Lukáč, farár