Milí priatelia, vitajte na stránke cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto.
Ako kresťanská cirkev sa hlásime do rodiny protestantských cirkví vo svete. Sme spoločenstvom, ktorého hlavnou náplňou je šíriť evanjelium – radostnú správu a posolstvo o živom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi – slovom aj prakticky. Uverili sme Božej láske, ktorá nám bola zjavená prostredníctvom Ježiša Krista a túžime Ho nasledovať celý náš život. Nasledovať Spasiteľa je celoživotným záväzkom. To je našou najsilnejšou motiváciou, pretože cesta, po ktorej kráčame, podľa Božieho prisľúbenia, vedie do večnosti. Túžime toto posolstvo – túto Pravdu odovzdávať každému človeku. Máme nádej, že aj Vy budete môcť spoznať tento najväčší dar, ktorým je odpustenie hriechov, spasenie a večný život. Budeme radi, keď k nám prídete. Naše dvere sú otvorené pre každého, kto s úprimným srdcom túži nájsť život v plnosti.
Tešíme sa na Vás!


Ivan Lukáč
farár

Posledné články

Aktuality

Biblická hodina

 • Biblická hodina – Genezis

  19.02.2019 – Vzťah Boha a človeka /3. kapitola/ 05.02.2019 – Stvorenie človeka /2. kapitola/ 29.01.2019 – Stvorenie /1. kapitola/

 • Pozvanie na biblické hodiny
  Pozvanie na biblické hodiny

  S biblickými hodinami začíname už od utorka 29. januára 2019. Stretnutia budú bývať v malej […]

Rozhovor s ...

Výroky Johna Wesleyho

 • Byť nadšeným
  Byť nadšeným

  “Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerať na teba ako […]

 • Konanie dobra
  Konanie dobra

  “Robte všetko dobro, čo môžete, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, […]