Milí priatelia, vitajte na stránke farnosti Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto.

Ako cirkev sa hlásime do rodiny protestantských cirkví. Sme cirkevné spoločenstvo, ktorého hlavnou náplňou je šíriť evanjelium – radostnú správu a posolstvo o živom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi – slovom aj prakticky. Uverili sme Božej láske, ktorá nám bola zjavená prostredníctvom Pána Ježiša Krista a túžime Ho nasledovať celý náš život. To je našou najsilnejšou motiváciou, pretože cesta, po ktorej kráčame, podľa Božieho prisľúbenia, vedie do večnosti. Túžime toto posolstvo odovzdávať každému človeku. V našom spoločenstve je každý vítaný. Máme nádej, že ľudia v našom zbore spoznajú tento najväčší dar, ktorým je spasenie a večný život.
Budeme radi, keď k nám prídete a spoznáte nielen našu cirkevnú tradíciu, ale aj ľudí, ktorí sú členmi a priateľmi nášho zboru. Tešíme sa na Vás!

                                                                                                           Ivan Lukáč
                                                                                                          ev. metodistický farár