Milí priatelia, vitajte na stránke cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto.
Ako kresťanská cirkev sa hlásime do rodiny protestantských cirkví vo svete. Sme spoločenstvom, ktorého hlavnou náplňou je šíriť evanjelium – radostnú správu a posolstvo o živom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi – slovom aj prakticky. Uverili sme Božej láske, ktorá nám bola zjavená prostredníctvom Ježiša Krista a túžime Ho nasledovať celý náš život. Nasledovať Spasiteľa je celoživotným záväzkom. To je našou najsilnejšou motiváciou, pretože cesta, po ktorej kráčame, podľa Božieho prisľúbenia, vedie do večnosti. Túžime toto posolstvo – túto Pravdu odovzdávať každému človeku. Máme nádej, že aj Vy budete môcť spoznať tento najväčší dar, ktorým je odpustenie hriechov, spasenie a večný život. Budeme radi, keď k nám prídete. Naše dvere sú otvorené pre každého, kto s úprimným srdcom túži nájsť život v plnosti.
Tešíme sa na Vás!


Ivan Lukáč
farár

Posledné články

Aktuality

Biblická hodina

Rozhovor s ...

Výroky Johna Wesleyho

  • Byť nadšeným
    Byť nadšeným

    “Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerať na teba ako […]

  • Konanie dobra
    Konanie dobra

    “Robte všetko dobro, čo môžete, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, […]