dec 312018
 

Témy Aliančného modlitebného týždňa 2019 – BRATISLAVA
(13. – 20.01.2019)

Jan.2019
  Téma:  Jednota v rozmanitosti       Biblické texty:
13. N     Jednota v láske   Ef 4, 2;  5, 25 – 27  
14. P   Jednota v Duchu  Ef 4,1- 6; 1Kor 1, 4 -17
15. U     Jednota vo viere  Ef 4, 13 – 16  
16. St   Jednota v krste  Gal 3, 26 – 28
17. Š   Jednota v tele  1Kor 12, 12 – 31    
18. Pi   Jednota v misii  Ján 17, 18, 21
19. S     Jednota vo vízii  Ef 4, 7- 29  
20. N  

 

  Jednota v Kristu  Fil 2,11; Ján 17, 20 – 21

 

Jan.2019   Cirkev, zbor:  Miesto stretnutia:  Čas:
13. N      Reformovaná  kresťanská cirkev  Nám. SNP č. 4   17.00
14. P
 Evanjelická cirkev a.v.  Schn. Trnavského 2   18.30
15. U    Kresťanské zbory   Pri Šajbách č. 1   18.30
16. St  Cirkev bratská  Cukrová 4   18.30
17. Š      Bratská  jednota  baptistov              Palisády č. 27 A   18.30
18. Pi  Cirkev adventistov siedmeho dňa  Cablkova 3   18.30
19. S      Evanjelická  cirkev  metodistická    Panenská č.10   18.30
20. N  Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol  Legionárska 2   18.00

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)