Ivan.BA

jún 072019
 

Milí priatelia, sestry a bratia,
o chvíľku tu máme čas letných prázdnin. Čas oddychu a regenerácie. Každý z nás nejako tie dva mesiace zmysluplne využije. Dovolenky. Výlety. Rodina.

Aktivity v našom cirkevnom zbore počas leta fungujú v prázdninovom režime, to znamená, že je možné navštíviť iba nedeľné bohoslužby. Niektorí, čo vieme, by sa aj počas leta radi stretávali pri Božom slove a modlitbách.

Preto naše farské staršovstvo (riadiaci orgán zboru) na svojom zasadnutí odsúhlasilo, že by sme v čase letných prázdnin pripravili Letný metodistický týždeň 2019, ktorého cieľom by bolo venovať sa katechizmu našej cirkvi (Spoerriho katechizmus), premýšľať nad jednotlivými biblickými a teologickými dôrazmi a spoločne o nich diskutovať.

Sme presvedčení, že takto využitý čas by bol prínosom pre nás všetkých. A tiež si uvedomujeme, že všetci sa potrebujeme upevňovať vo svojej viere v trojjediného Pána Boha a neustále získavať identitu kresťana – metodistu.

Letný metodistický týždeň 2019 by prebiehal na pôde nášho cirkevného zboru ECM na Panenskej ul. 10 v Bratislave – Starom Meste v dňoch od 15. – 19. júla 2019, povedzme od 10:00 do 12:00 hod. alebo pre tých, ktorí skôr preferujú popoludnie, tak od 15:00 do 17:00 hod.

Samozrejme, všetko tiež závisí podľa počtu prihlásených (minamálne aspoň 8 ľudí) a podľa požiadavky na konkrétny čas, ktorý by Vám viac vyhovoval.

Každý účastník by dostal Katechizmus ECM ako vyučovací materiál.

Registračný poplatok je 2€. Tento príspevok by bol využitý na nákup menšieho občerstvenia počas týchto stretnutí.

Prosíme, dajte nám vedieť, či by ste mali záujem zúčastniť sa LMT 2019.
Prihlásiť sa môžete do 24. júna 2019 na adrese: bratislava@umc.sk 

jún 062019
 

DUCHOVNÉ HORIZONTY – RELÁCIA RTVS 🎧🎙📡📻

Do relácie “Duchovné horizonty” prijal pozvanie náš farár Ivan, s ktorým sa rozprávala Nadežda Lúčanská o ECM a našom cirkevnom zbore. Rozhovor si môžete vypočuť tu.

 

jún 022019
 

Milé sestry a bratia, milí priatelia, do začiatku letných prázdnin nám ostáva ešte mesiac.
Tento čas chceme využiť na to, že na biblických hodinách sa budeme venovať
starozmluvnej knihe Knihe Prísloví.
Ak máš rád biblické múdrosti a chceš vedieť, aké je ich posolstvo pre dnešok,
srdečne Ťa na tieto stretnutia pri slove Božom pozývame.

máj 122019
 

Ján Kerekréty, tajomník Evanjelickej aliancie, sa s manželkou Zlatkou vrátil v máji 2018 z dovolenky v Dubaji a po týždni začal mať zdravotné problémy so žalúdkom. Tie sa vystupňovali a neudržal v sebe ani len pohár vody. Hospitalizovali ho v nemoci a po vyšetreniach stanovili závažnú diagnózu – rakovina kostnej drene.

Tešíme sa, že brat Kerekréty spolu so svojou manželkou navštívil naše bohoslužby v nedeľu 12.05.2019, aby nám  porozprával svoje svedectvo, ako mu Pán Boh zachránil život a daroval svoju milosť.

Jeho svedectvo si môžete vypočuť tu.