Ivan.BA

apr 082019
 

Na Veľký piatok si kresťanská Cirkev pripomína udalosti umučenia a smrti Ježiša Krista.
V našej modlitebni budeme v tento deň premietať film “Umučenie Krista”.
Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo Boh vykonal pre záchranu hriešneho človeka.
A tiež uvedomiť si, aký je zmysel utrpenia a kríža.
Všetci ste čo najsrdečnejšie pozvaní k veľkopiatkovému zastaveniu sa.

feb 282019
 

Významná slovenská vedkyňa a uznávaná farmakologička, profesorka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedúca Laboratória farmakologickej neuroendikrinológie
v Ústave experimentálnej endikrinológie Biomedicínskeho centra SAV
a členka predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.
Sme vďační, že sestra Daniela Ježová je členkou nášho cirkevného zboru.