Ivan.BA

jún 272018
 

Milí priatelia,

oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin (júl – august)
sa v našom cirkevnom zbore
biblické hodiny nekonajú.

V stretnutiach budeme pokračovať až v septembri.

S prianím požehnaných letných dní,

CZ ECM Bratislava – Staré Mesto