Ivan.BA

okt 162018
 

V našom cirkevnom zbore máme aj starších ľudí, za ktorých sme nesmierne vďační Pánu Bohu.
Sú nám vzorom a príkladom vytrvalosti v nasledovaní Pána Ježiša Krista.
Chceme im venovať jednu nedeľu a všimnúť si ich tak trochu inak.

okt 102018
 

Piatok a sobotu od 22,00h do 06,00h (19. – 20.10.2018)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

22,00h – 23,00h          UHLÁROVÁ Zuzka

23,00h – 00,00h          BANDÁK Tomáš

00,00h – 01,00h          LUKÁČ Ivan

01,00h – 02,00h          JEŽ Rastislav

02,00h – 03,00h

03,00h – 04,00h

04,00h – 05,00h          RENDOŠ Štefan

05,00h – 06,00h          ONDRÁČKOVÁ Eka

sep 242018
 

Sestry a bratia, milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na biblické hodiny, ktoré budú bývať každý utorok o 17,30h
v zborovom dome ECM na Panenskej 10 v Bratislave – Starom Meste.

Téma, ktorej sa budeme venovať je: “Kto je vlastne Ježiš?”

Veríme, že si k nám nájdete cestu a
prostredníctvom Svätého Písma aj Vy prijmete Božie požehnanie.