Ivan.BA

dec 312018
 

Témy Aliančného modlitebného týždňa 2019 – BRATISLAVA
(13. – 20.01.2019)

Jan.2019
  Téma:  Jednota v rozmanitosti       Biblické texty:
13. N     Jednota v láske   Ef 4, 2;  5, 25 – 27  
14. P   Jednota v Duchu  Ef 4,1- 6; 1Kor 1, 4 -17
15. U     Jednota vo viere  Ef 4, 13 – 16  
16. St   Jednota v krste  Gal 3, 26 – 28
17. Š   Jednota v tele  1Kor 12, 12 – 31    
18. Pi   Jednota v misii  Ján 17, 18, 21
19. S     Jednota vo vízii  Ef 4, 7- 29  
20. N  

 

  Jednota v Kristu  Fil 2,11; Ján 17, 20 – 21

 

Jan.2019   Cirkev, zbor:  Miesto stretnutia:  Čas:
13. N      Reformovaná  kresťanská cirkev  Nám. SNP č. 4   17.00
14. P
 Evanjelická cirkev a.v.  Schn. Trnavského 2   18.30
15. U    Kresťanské zbory   Pri Šajbách č. 1   18.30
16. St  Cirkev bratská  Cukrová 4   18.30
17. Š      Bratská  jednota  baptistov              Palisády č. 27 A   18.30
18. Pi  Cirkev adventistov siedmeho dňa  Cablkova 3   18.30
19. S      Evanjelická  cirkev  metodistická    Panenská č.10   18.30
20. N  Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol  Legionárska 2   18.00
nov 132018
 

V sobotu od 05,00h do 13,00h (24.11.2018)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

05,00h – 06,00h          RENDOŠ Štefan

06,00h – 07,00h          UHLÁROVÁ Zuzka

07,00h – 08,00h          LUKÁČ Ivan

08,00h – 09,00h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

09,00h – 10,00h          ONDRÁČKOVÁ Eka

10,00h – 11,00h          POLÁKOVÁ Janka

11,00h – 12,00h          BANDÁK Tomáš

12,00h – 13,00h          JEŽ Rastislav