apr 202018
 

Srdečne Vás pozývame na bohoslužby, ktoré budú v nedeľu 22.4. 10,00h v našej modlitebni ECM na Panenskej 10. Zvestovať Božie slovo prijala s. Milena Belková, vedúca Diakonie ECM SO.

Tešíme sa na jej službu a vyprosujeme pre ňu Božie požehnanie.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)