mar 012018
 

Milí priatelia, sestry a bratia, o chvíľu tu máme znovu nedeľu (4.3.) – Deň Pánov.

Chceme Vás pozvať na pôstne bohoslužby, ktoré budú výnimočné v tom, že bude vysluhovaná sviatosť Večere Pánovej. Je to čas, kedy k nám Kristus prichádza so svojou milosťou, láskou a odpustením.

Ak túžite po duchovnom občerstvení a duchovnom nasýtení sa z tejto Pánovej hostiny a zo zvestovaného Božieho slova, srdečne ste u nás vítaní.

Budeme sa na Vás tešiť.

Začíname o 9,30h v modlitebni ECM na Panenskej 10.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)