okt 162018
 

V našom cirkevnom zbore máme aj starších ľudí, za ktorých sme nesmierne vďační Pánu Bohu.
Sú nám vzorom a príkladom vytrvalosti v nasledovaní Pána Ježiša Krista.
Chceme im venovať jednu nedeľu a všimnúť si ich tak trochu inak.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)