Aktuality

jún 052018
 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na Letnú teologickú akadémiu s prof. Dr. Dr. h. c. Robertom A. Kolbom a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied), ktorá sa uskutoční od 2. do 5. júla 2018 na pôde EBF UK. Prihlášky: do 20. júna 2018.

Predmetom spoločných teologických úvah a diskusií bude Lutherova interpretácia pretrvávajúceho slova Božieho v kontexte „Wittenbergskej školy“, ktorej nasledujúce generácie zotrvávali a pokračovali vo zvestovaní Písma. Prednášky a diskusie budú tlmočené do slovenského jazyka.

Registrácia a kontakty:
Mgr. Adriána Biela, PhD. (biela@fevth.uniba.sk)
ThDr. Dávid Benka, PhD. (benkad@fevth.uniba.sk)
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. (maros.nicak@fevth.uniba.sk)

Podrobnejšie informácie:
https://www.fevth.uniba.sk/veda/vedecke-podujatia/letna-teologicka-akademia-s-robertom-a-kolbom/