Aktuality

feb 212019
 

Srdečne Vás pozývame na Farskú konferenciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24.3.2019 po bohoslužbách v modlitebni. Konferenciu povedie superintendent ECM SO, brat Mgr. Štefan Rendoš. Hosťom bude sestra farárka Mgr. Ana Palik – Kunčák zo Srbska (Kysáč).

Farská konferencia sa koná, spravidla, raz do roka a jej cieľom je zhodnotiť predchádzajúci rok v našom cirkevnom zbore. Na konferencii zaznejú správy z jednotlivých služieb, ktoré konáme. Bude poskytnutý aj štatistický prehľad bohoslužobného života a všetkého ostatného, čo sa číslami zaznamenáva. Prosíme, najmä, vyznávajúcich členov zboru, aby podľa možností, na toto stretnutie, prišli, nakoľko majú hlasovacie právo.

Veríme, že nám Pán Boh toto stretnutie požehná a bude sa niesť v duchu Kristovej lásky.

feb 132019
 

Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt – vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie doc. Bohdan Hroboň. Vo februári začína RTVS vysielať 10 dielny cyklus diskusií, ktoré sprostredkovávajú spôsob a úroveň uvažovania o Biblií na začiatku 21. storočia. V prvej relácií bude témou dramatická časť Starého zákona – Exodus. Hostia moderátora doc. Bohdana Hroboňa sú biblisti: prof. Jozef Tiňo a Mons. Jozef Jančovič. Časti relácie budú vysielané s periodicitou – raz za mesiac.

Archív

jan 222019
 

V sobotu od 05,00h do 13,00h (26.01.2019)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

05,00h – 06,00h          RENDOŠ Štefan

06,00h – 07,00h          UHLÁROVÁ Zuzka

07,00h – 08,30h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

08,30h – 09,30h          POLÁKOVÁ Janka

09,30h – 10,30h          LUKÁČOVÁ Lucka

10,30h – 11,30h          LUKÁČ Ivan

11,30h – 12,30h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

12,30h – 13,00h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

dec 312018
 

Témy Aliančného modlitebného týždňa 2019 – BRATISLAVA
(13. – 20.01.2019)

Jan.2019
  Téma:  Jednota v rozmanitosti       Biblické texty:
13. N     Jednota v láske   Ef 4, 2;  5, 25 – 27  
14. P   Jednota v Duchu  Ef 4,1- 6; 1Kor 1, 4 -17
15. U     Jednota vo viere  Ef 4, 13 – 16  
16. St   Jednota v krste  Gal 3, 26 – 28
17. Š   Jednota v tele  1Kor 12, 12 – 31    
18. Pi   Jednota v misii  Ján 17, 18, 21
19. S     Jednota vo vízii  Ef 4, 7- 29  
20. N  

 

  Jednota v Kristu  Fil 2,11; Ján 17, 20 – 21

 

Jan.2019   Cirkev, zbor:  Miesto stretnutia:  Čas:
13. N      Reformovaná  kresťanská cirkev  Nám. SNP č. 4   17.00
14. P
 Evanjelická cirkev a.v.  Schn. Trnavského 2   18.30
15. U    Kresťanské zbory   Pri Šajbách č. 1   18.30
16. St  Cirkev bratská  Cukrová 4   18.30
17. Š      Bratská  jednota  baptistov              Palisády č. 27 A   18.30
18. Pi  Cirkev adventistov siedmeho dňa  Cablkova 3   18.30
19. S      Evanjelická  cirkev  metodistická    Panenská č.10   18.30
20. N  Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol  Legionárska 2   18.00