Aktuality

apr 082019
 

Na Veľký piatok si kresťanská Cirkev pripomína udalosti umučenia a smrti Ježiša Krista.
V našej modlitebni budeme v tento deň premietať film “Umučenie Krista”.
Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo Boh vykonal pre záchranu hriešneho človeka.
A tiež uvedomiť si, aký je zmysel utrpenia a kríža.
Všetci ste čo najsrdečnejšie pozvaní k veľkopiatkovému zastaveniu sa.

feb 212019
 

Srdečne Vás pozývame na Farskú konferenciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24.3.2019 po bohoslužbách v modlitebni. Konferenciu povedie superintendent ECM SO, brat Mgr. Štefan Rendoš. Hosťom bude sestra farárka Mgr. Ana Palik – Kunčák zo Srbska (Kysáč).

Farská konferencia sa koná, spravidla, raz do roka a jej cieľom je zhodnotiť predchádzajúci rok v našom cirkevnom zbore. Na konferencii zaznejú správy z jednotlivých služieb, ktoré konáme. Bude poskytnutý aj štatistický prehľad bohoslužobného života a všetkého ostatného, čo sa číslami zaznamenáva. Prosíme, najmä, vyznávajúcich členov zboru, aby podľa možností, na toto stretnutie, prišli, nakoľko majú hlasovacie právo.

Veríme, že nám Pán Boh toto stretnutie požehná a bude sa niesť v duchu Kristovej lásky.

feb 132019
 

Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt – vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie doc. Bohdan Hroboň. Vo februári začína RTVS vysielať 10 dielny cyklus diskusií, ktoré sprostredkovávajú spôsob a úroveň uvažovania o Biblií na začiatku 21. storočia. V prvej relácií bude témou dramatická časť Starého zákona – Exodus. Hostia moderátora doc. Bohdana Hroboňa sú biblisti: prof. Jozef Tiňo a Mons. Jozef Jančovič. Časti relácie budú vysielané s periodicitou – raz za mesiac.

Archív