Aktuality

feb 212019
 

Srdečne Vás pozývame na Farskú konferenciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24.3.2019 po bohoslužbách v modlitebni. Konferenciu povedie superintendent ECM SO, brat Mgr. Štefan Rendoš. Hosťom bude sestra farárka Mgr. Ana Palik – Kunčák zo Srbska (Kysáč).

Farská konferencia sa koná, spravidla, raz do roka a jej cieľom je zhodnotiť predchádzajúci rok v našom cirkevnom zbore. Na konferencii zaznejú správy z jednotlivých služieb, ktoré konáme. Bude poskytnutý aj štatistický prehľad bohoslužobného života a všetkého ostatného, čo sa číslami zaznamenáva. Prosíme, najmä, vyznávajúcich členov zboru, aby podľa možností, na toto stretnutie, prišli, nakoľko majú hlasovacie právo.

Veríme, že nám Pán Boh toto stretnutie požehná a bude sa niesť v duchu Kristovej lásky.

feb 132019
 

Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt – vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie doc. Bohdan Hroboň. Vo februári začína RTVS vysielať 10 dielny cyklus diskusií, ktoré sprostredkovávajú spôsob a úroveň uvažovania o Biblií na začiatku 21. storočia. V prvej relácií bude témou dramatická časť Starého zákona – Exodus. Hostia moderátora doc. Bohdana Hroboňa sú biblisti: prof. Jozef Tiňo a Mons. Jozef Jančovič. Časti relácie budú vysielané s periodicitou – raz za mesiac.

Archív

jan 222019
 

V sobotu od 05,00h do 13,00h (26.01.2019)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

05,00h – 06,00h RENDOŠ Štefan

06,00h – 07,00h UHLÁROVÁ Zuzka

07,00h – 08,30h RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

08,30h – 09,30h POLÁKOVÁ Janka

09,30h – 10,30h LUKÁČOVÁ Lucka

10,30h – 11,30h LUKÁČ Ivan

11,30h – 12,30h RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

12,30h – 13,00h RUŽOVIČOVÁ Pavlínka