Aktuality

apr 082019
 

Na Veľký piatok si kresťanská Cirkev pripomína udalosti umučenia a smrti Ježiša Krista.
V našej modlitebni budeme v tento deň premietať film “Umučenie Krista”.
Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo Boh vykonal pre záchranu hriešneho človeka.
A tiež uvedomiť si, aký je zmysel utrpenia a kríža.
Všetci ste čo najsrdečnejšie pozvaní k veľkopiatkovému zastaveniu sa.