Biblická hodina

Biblické vyučovanie – štúdium Písma svätého