Biblická hodina

Biblické vyučovanie – štúdium Písma svätého

jún 022019
 

Milé sestry a bratia, milí priatelia, do začiatku letných prázdnin nám ostáva ešte mesiac.
Tento čas chceme využiť na to, že na biblických hodinách sa budeme venovať
starozmluvnej knihe Knihe Prísloví.
Ak máš rád biblické múdrosti a chceš vedieť, aké je ich posolstvo pre dnešok,
srdečne Ťa na tieto stretnutia pri slove Božom pozývame.

sep 242018
 

Sestry a bratia, milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na biblické hodiny, ktoré budú bývať každý utorok o 17,30h
v zborovom dome ECM na Panenskej 10 v Bratislave – Starom Meste.

Téma, ktorej sa budeme venovať je: “Kto je vlastne Ježiš?”

Veríme, že si k nám nájdete cestu a
prostredníctvom Svätého Písma aj Vy prijmete Božie požehnanie.

apr 112018
 

12.06.2018 – List Rimanom 16. kap.

05.06.2018 – List Rimanom 15. kap.

29.05.2018 – List Rimanom 14. kap.

15.05.2018 – List Rimanom 13. kap.

24.04.2018 – List Rimanom 12. kap.

17.04.2018 – List Rimanom 11. kap.

10.04.2018 – List Rimanom 10. kap.

03.04.2018 – List Rimanom 9. kap.