Bohoslužby

Bohoslužby majú protestantský charakter a trvajú štandardne jednu hodinu. Základom je kázanie Božieho slova na podklade odborného výkladu Písma svätého.

Pozývame Vás na bohoslužby každú nedeľu o 10,00h v modlitebni na Panenskej 10 v Bratislave – Starom Meste.

Každú 1. nedeľu v mesiaci je súčasťou bohoslužieb aj sv. Večera Pánova.

okt 162018
 

V našom cirkevnom zbore máme aj starších ľudí, za ktorých sme nesmierne vďační Pánu Bohu.
Sú nám vzorom a príkladom vytrvalosti v nasledovaní Pána Ježiša Krista.
Chceme im venovať jednu nedeľu a všimnúť si ich tak trochu inak.