Bohoslužby

Bohoslužby majú protestantský charakter a trvajú štandardne jednu hodinu. Základom je kázanie Božieho slova na podklade odborného výkladu Písma svätého.

Pozývame Vás na bohoslužby každú nedeľu o 10,00h v modlitebni na Panenskej 10 v Bratislave – Starom Meste.

Každú 1. nedeľu v mesiaci je súčasťou bohoslužieb aj sv. Večera Pánova.

apr 202018
 

Srdečne Vás pozývame na bohoslužby, ktoré budú v nedeľu 22.4. 10,00h v našej modlitebni ECM na Panenskej 10. Zvestovať Božie slovo prijala s. Milena Belková, vedúca Diakonie ECM SO.

Tešíme sa na jej službu a vyprosujeme pre ňu Božie požehnanie.