Bohoslužby

Bohoslužby majú protestantský charakter a trvajú štandardne jednu hodinu. Základom je kázanie Božieho slova na podklade odborného výkladu Písma svätého.

Pozývame Vás na bohoslužby každú nedeľu o 10,00h v modlitebni na Panenskej 10 v Bratislave – Starom Meste.

Každú 1. nedeľu v mesiaci je súčasťou bohoslužieb aj sv. Večera Pánova.

apr 202018
 

Srdečne Vás pozývame na bohoslužby, ktoré budú v nedeľu 22.4. 10,00h v našej modlitebni ECM na Panenskej 10. Zvestovať Božie slovo prijala s. Milena Belková, vedúca Diakonie ECM SO.

Tešíme sa na jej službu a vyprosujeme pre ňu Božie požehnanie.

mar 012018
 

Milí priatelia, sestry a bratia, o chvíľu tu máme znovu nedeľu (4.3.) – Deň Pánov.

Chceme Vás pozvať na pôstne bohoslužby, ktoré budú výnimočné v tom, že bude vysluhovaná sviatosť Večere Pánovej. Je to čas, kedy k nám Kristus prichádza so svojou milosťou, láskou a odpustením.

Ak túžite po duchovnom občerstvení a duchovnom nasýtení sa z tejto Pánovej hostiny a zo zvestovaného Božieho slova, srdečne ste u nás vítaní.

Budeme sa na Vás tešiť.

Začíname o 9,30h v modlitebni ECM na Panenskej 10.

feb 052018
 

Už budúci týždeň sa začína pôstne obdobie, ktoré každému z nás pripomína dôležitosť slov: “…veď prach si a do prachu sa vrátiš.” (Gn 3,19) Bez Boha sme nikým a ničím. Jedine On dáva zmysel nášmu bytiu.
Pôst je príležitosť hlbšie si uvedomiť, že kto sme a kam kráčame. V ňom máme možnosť spoznávať seba, naše nedostatky a hriechy, ktoré môžeme úprimne oľutovať a kajať sa z nich.
Preto chceme do tohto obdobia vstúpiť s pripravenými srdciami a svoju myseľ sústrediť na Ježiša Krista ako jedinú posilu v našom živote, ktorá je zároveň našim konečným cieľom.
Pri tejto príležitosti Vás chceme pozvať na predpôstne bohoslužby, v rámci ktorých bude aj možnosť pristúpiť ku Večeri Pánovej a prijať Božie odpustenie hriechov. Príďte sa posilniť vo svojej viere a načerpať nové sily!