Modlitebné stretnutia

Prečo sa modlíme? Aký máme k tomu dôvod?

1. Pretože je toho veľa, čo od Boha dostávame a chceme Mu za to ďakovať a Jeho meno chváliť. Nadovšetko za to, čo pre nás urobil Pán Ježiš Kristus – že sa za nás obetoval a daroval spasenie.

2. Pretože vo svojich modlitbách chceme myslieť aj na iných ľudí, ktorí naše modlitby potrebujú /za chorých, životom ťažko skúšaných, závislých na rôznych škodlivých veciach, …/.

3. Pretože v modlitbe túžime spoznávať najsvätejšiu Božiu vôľu pre naše životy, naše rodiny a náš zbor, aby sme z Jeho milosti a zmocnení Jeho Svätým Duchom smeli kráčať cestou, ktorá vedie do večnosti.

4. Pretože neprestajne túžime prosiť Trojjediného Pána Boha za duchovnú obnovu a duchovné prebudenie v našich rodinách, zbore, v meste a celej cirkvi i v našej krajine, aby sme všetci patrili Pánovi Ježišovi a s ochotným a radostným srdcom Mu slúžili a svojim životom o Ňom mocne vydávali svedectvo.

máj 152017
 

Milí priatelia, bratia a sestry,
každý človek potrebuje modlitbu, pretože všetci sme závislí od Božej milosti. Pokiaľ Vy potrebujete modlitbu, alebo viete o niekom, že potrebuje príhovorné modlitby, kľudne nám napíšte na ecmblava@gmail.com 
Radi sa budeme modliť za konkrétnych ľudí a konkrétne problémy, starosti či ťažkosti.

Sv. apoštol Pavol vo svojom liste, ktorý adresuje mladému Timotejovi, zdôrazňuje: “Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí… Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom…” . (1Tim 2,1.3).

Nech dobrotivý a láskyplný Boh vypočuje naše modlitby a nech sa v nich oslávi ako Ten, ktorý je Mocný.