Modlitebné stretnutia

Prečo sa modlíme? Aký máme k tomu dôvod?

1. Pretože je toho veľa, čo od Boha dostávame a chceme Mu za to ďakovať a Jeho meno chváliť. Nadovšetko za to, čo pre nás urobil Pán Ježiš Kristus – že sa za nás obetoval a daroval spasenie.

2. Pretože vo svojich modlitbách chceme myslieť aj na iných ľudí, ktorí naše modlitby potrebujú /za chorých, životom ťažko skúšaných, závislých na rôznych škodlivých veciach, …/.

3. Pretože v modlitbe túžime spoznávať najsvätejšiu Božiu vôľu pre naše životy, naše rodiny a náš zbor, aby sme z Jeho milosti a zmocnení Jeho Svätým Duchom smeli kráčať cestou, ktorá vedie do večnosti.

4. Pretože neprestajne túžime prosiť Trojjediného Pána Boha za duchovnú obnovu a duchovné prebudenie v našich rodinách, zbore, v meste a celej cirkvi i v našej krajine, aby sme všetci patrili Pánovi Ježišovi a s ochotným a radostným srdcom Mu slúžili a svojim životom o Ňom mocne vydávali svedectvo.

júl 292019
 

V sobotu od 06,00h do 10,00h (10.08.2019)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 4 hodiny počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 4 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

06,00h – 07,00h          LUKÁČ Ivan

07,00h – 08,00h          LUKÁČOVÁ Lucka

08,00h – 09,00h          POLÁKOVÁ Janka

09,00h – 10,00h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

júl 072019
 


V sobotu od 05,00h do 10,00h (20.07.2019)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 5 hodín počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 5 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

05,00h – 06,00h          RENDOŠ Štefan

06,00h – 07,00h          POLÁKOVÁ Janka

07,00h – 08,00h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

08,00h – 09,00h          LUKÁČOVÁ Lucka

09,00h – 10,00h          LUKÁČ Ivan

jan 222019
 

V sobotu od 05,00h do 13,00h (26.01.2019)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

05,00h – 06,00h          RENDOŠ Štefan

06,00h – 07,00h          UHLÁROVÁ Zuzka

07,00h – 08,30h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

08,30h – 09,30h          POLÁKOVÁ Janka

09,30h – 10,30h          LUKÁČOVÁ Lucka

10,30h – 11,30h          LUKÁČ Ivan

11,30h – 12,30h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

12,30h – 13,00h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

nov 132018
 

V sobotu od 05,00h do 13,00h (24.11.2018)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

05,00h – 06,00h          RENDOŠ Štefan

06,00h – 07,00h          UHLÁROVÁ Zuzka

07,00h – 08,00h          LUKÁČ Ivan

08,00h – 09,00h          RUŽOVIČOVÁ Pavlínka

09,00h – 10,00h          ONDRÁČKOVÁ Eka

10,00h – 11,00h          POLÁKOVÁ Janka

11,00h – 12,00h          BANDÁK Tomáš

12,00h – 13,00h          JEŽ Rastislav

okt 102018
 

Piatok a sobotu od 22,00h do 06,00h (19. – 20.10.2018)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

22,00h – 23,00h          UHLÁROVÁ Zuzka

23,00h – 00,00h          BANDÁK Tomáš

00,00h – 01,00h          LUKÁČ Ivan

01,00h – 02,00h          JEŽ Rastislav

02,00h – 03,00h

03,00h – 04,00h

04,00h – 05,00h          RENDOŠ Štefan

05,00h – 06,00h          ONDRÁČKOVÁ Eka

aug 172018
 

Piatok a sobotu od 22,00h do 06,00h (21. – 22.09.2018)

Tento názov znamená nepretržité modlitby 8 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 8 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

22,00h – 23,00h          LUKÁČOVÁ Lucka

23,00h – 00,00h          JEŽ Rastislav

00,00h – 01,00h          JEŽ Rastislav

01,00h – 02,00h          LUKÁČ Ivan

02,00h – 03,00h          LUKÁČ Ivan

03,00h – 04,00h          LUKÁČ Ivan

04,00h – 05,00h          RENDOŠ Štefan

05,00h – 06,00h          RENDOŠ Štefan

máj 152017
 

Milí priatelia, bratia a sestry,
každý človek potrebuje modlitbu, pretože všetci sme závislí od Božej milosti. Pokiaľ Vy potrebujete modlitbu, alebo viete o niekom, že potrebuje príhovorné modlitby, kľudne nám napíšte na ecmblava@gmail.com 
Radi sa budeme modliť za konkrétnych ľudí a konkrétne problémy, starosti či ťažkosti.

Sv. apoštol Pavol vo svojom liste, ktorý adresuje mladému Timotejovi, zdôrazňuje: “Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí… Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom…” . (1Tim 2,1.3).

Nech dobrotivý a láskyplný Boh vypočuje naše modlitby a nech sa v nich oslávi ako Ten, ktorý je Mocný.