Priamy prenos bohoslužieb

Každé nedeľné a sviatočné bohoslužby môžete sledovať v priamom prenose z našej modlitebne.