Príhovorné modlitby ECM SO a ČO

Každý týždeň sa modlíme za našich duchovných, ich farnosti a zbory a takisto za rôzne oblasti práce našej cirkvi v Slovenskej a Českej oblasti.