Príhovorné modlitby ECM SO a ČO

Každý týždeň sa modlíme za našich duchovných, ich farnosti a zbory a takisto za rôzne oblasti práce našej cirkvi v Slovenskej a Českej oblasti.

sep 022019
 

Vážené sestry a bratia v Kristovi, členovia i priatelia ECM na Slovensku.
Naša krajina ale aj celý svet čelí náročnej výzve v podobe celosvetovej pandémie Covid 19. Mnoho ľudí vo svete už bolo nakazených, viacerí aj zomreli. Mnoho ľudí je dnes preto naplnených strachom z toho čo bude. Všade a aj na Slovensku sa zavádzajú rôzne opatrenia, ktoré majú dopad na celú spoločnosť ako aj na cirkev. Na základe rozhodnutia vlády SR boli na najbližšie 2 týždne (do 23.3.) zrušené všetky bohoslužby a iné verejné cirkevné akcie. Ako vedenie ECM na Slovensku sme toto opatrenie akceptovali v zmysle Pavlových slov, ktoré nás vyzývajú k poslušnosti voči autoritám (Rim 13,1). Zrušenie verejných aktivít, ale neznamená, že ako cirkev máme dovolenku. Práve naopak, kdekoľvek sa nachádzame, máme byť nositeľmi Božieho pokoja, svetlom a soľou pre tento svet. Zároveň vás všetkých chcem pozvať aj v tomto roku modlitieb za obnovu ECM na Slovensku k ďalšej – mimoriadnej modlitebno-pôstnej reťazi, kedy by sme sa ako cirkev modlili za aktuálnu situáciu na Slovensku i vo svete, tak ako nás k tomu povzbudzuje Božie Slovo: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti.“ 1. Tim 2,1-2
Prebiehalo by to podobne ako pri poslednej modlitebnej reťazi (január až február). Ľudia by sa zapisovali do online tabuľky a v danú hodinu by sa potom aj modlili. Zároveň by bola určená aj hodina, kedy by tie modlitby boli spoločné. Vybral som čas 18:00. Je to čas kedy viaceré zbory zvyknú mávať svoje aktivity (Biblické či modlitebné hodiny. Samotná reťaz by trvala od piatka 13.3 až do oficiálneho konca zákazu verejných akcii (Momentálne je to pondelok 23.3.). Prosím informujte o modlitbách aj ďalších, ak sa dá.

A pamätajte, nech sa deje okolo nás čokoľvek, Boh je vždy väčší, On je stále s nami.

Štefan Rendoš, superintendent ECM SO a kazateľ ECM Bratislava – Staré Mesto

Link na zapisovanie do modlitieb: https://docs.google.com/…/13sjsIRJEqQ3hLNdQ5XLOdG9Oaf…/edit…