Príhovorné modlitby ECM SO a ČO

Každý týždeň sa modlíme za našich duchovných, ich farnosti a zbory a takisto za rôzne oblasti práce našej cirkvi v Slovenskej a Českej oblasti.

nov 112017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v NOVEMBRI 2017
11. – 18.11.2017

 


VEĽKÉ KAPUŠANY / KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Ďakujeme za ľudí, ktorých nám Pán posiela do cesty a že im môžeme hovoriť  o viere. Prosíme o múdrosť pre prácu s dorastajúcou mládežou – aby zostali v tomto náročnomobdobí pri Bohu.

                                                          s. Svetlana Kömíves Francisty

MIKULOV
Modlíme se a prosíme o přímluvy:
– děti v besídkách a dorostu, moudrost při výchově a vedení ke Kristu pro rodiče i vedoucí;
– zakotvení a zapojení mladých ve sboru; návrat vzdálených;
– uzdravení nemocných (v posledních měsících máme několik závažných diagnóz);
– povzbuzeni pro ty, kdo nemohou pravidelně docházet na shromáždění;
– příležitosti ke sdílení evangelia;
– budování vztahů uvnitř sborů, abychom mohli sloužit v jednotě Ducha Svatého;
– evangelizace 18.11., aby přišli hledající a kladně reagovali na pozvání;
– adventní koncert 2.12., za vhodnou příležitost k jasné zvěsti evangelia.

                                                          br. Ctirad Hrubý

nov 042017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v NOVEMBRI 2017
05. – 11.11.2017

 


PASTORÁLKA
V dňoch 10. – 11. 11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

                                                          s. Lenka Procházková

JIHLAVA
V sobotu 11. 11. se v Jihlavě koná celocírkevní setkání těch, kdo pracují v našich sborech s dětmi. Vyprošujme požehnání do všech příprav, moudrost a inspiraci řečníkům, ať každý, kdo přijede, je povzbuzen a posilněn do další služby.

                                                          s. Jitka Buchtová

okt 302017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI – NOVEMBRI 2017
29.10. – 04.11.2017

 


SEREĎ
Prosíme za:
– nedeľné slávnostné bohoslužby ku „ Vďake za úrodu“, aby tí, ktorí prídu, mohli naplno prežiť vďačnosť a lásku voči Pánovi a deti odovzdali svoj  detský program;
– za sestry z nášho zboru, ktoré sa rozhodujú ísť na Konferenciu sestier v novembri, aby mali pekný čas a doniesli potešenie aj ďalším;
– mladých v zbore, aby sa zapájali a rástli na slávu Pánovi.

Ďakujeme za:
– letné mesiace a aktivity, ktoré sme mohli spoločne uskutočniť v zbore;
– starších, ktorí sa  vytrvalo modlia a sú pre nás povzbudením.

                                                          br. Pavle Kocev

SKP JIHLAVA – Naděje pro život
– Modlíme se za nové prostory/byty/bytový dům pro sociální službu – azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Tato služba je součástí projektu a rekonstrukce budovy, v němž je metodistické SKP pouze partnerem, protože realizátorem je katolická Charita. Modlíme se za dobrou spolupráci s Charitou a předkládáme Bohu existenci této sociální služby, protože se potřebujeme začít připravovat na situaci, která nastane přibližně za 7 roků, kdy skončí doba udržitelnosti tohoto projektu a my budeme muset mít připraveny jiné vhodné prostory. Důvodem je to, že s vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že Charita bude po skončení projektu potřebovat prostory pro své vlastní činnosti a my se budeme muset odstěhovat.

– Strategicky, modlíme se za rozvoj a naplňování poslání obou středisek Diakonie. Nyní toto  poslání uskutečňujeme pouze tím, že provozujeme azylové domy. Můžeme dělat něco dalšího? Měli bychom? Obě služby azylových domů jsou relativně stabilní a stabilizované. Věřím, že bychom se neměli omezovat pouze na tyto služby, abychom naplňovali své poslání. Co k tomu potřebujeme? Invenci a zdroje – odvahu, prozíravost, pečlivá a smysluplná strategická rozhodnutí, lidský kapitál, materiální a prostorové vybavení, finanční zdroje. Jsme hrdí na to, že jsme církevní organizace pod Diakonií ECM a církví, proto bychom rádi křesťanství praktikovali svou službou a uměli jako organizace SKP podnikat i pomáhat třeba v těchto průnicích: diakonická a sociální činnost/kultura/umění/volný čas/pastorace/mediace.

                                                          br. David Chlupáček

okt 222017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
22. – 28.10.2017

 


PEZINOK
Na konci tohto týždňa – 28. 10. 2017 organizujeme koncert k 500.výročiu reformácie. Prosíme o modlitby za to, aby táto akcia priniesla ovocie  na Božiu slávu v podobe zdôraznenia  a vysvetlenia jedinečnosti Krista, Písma, milosti a viery.

                                                          br. Ľuboš Tagaj

SKP JIHLAVA
Prosím o modlitby ve věci:
– Příprava projektu a rekonstrukce budovy pro sociální službu – azylový dům pro muže. V posledním čtvrtletí 2017 potřebujeme mít zpracovaný projekt a podanou žádost, abychom získali finanční podporu. Celý projekt a stavební práce budou probíhat 2018-2019, takže to bude stále aktuální modlitba, jenom v průběhu času se projekt bude nacházet v různých fázích.
– Plánujeme zprovoznění a registraci nové sociální služby – noclehárna a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova. Tato služba je potřebná. Minulou zimu jsme s podporou Kraje Vysočina a města Jihlava vykonávali sociální humanitární pomoc ve dne a v noci bez oficiální registrace. Tento rok však již potřebujeme a plánujeme spuštění adekvátní sociální služby. Kromě finanční podpory se potýkáme s nedostatečným prostorovým řešením – budova
v některých aspektech nevyhovuje účelu, v jiných naopak ano, proto žádáme o kladné stanovisko místního stavebního úřadu, bez čehož nezískáme registraci. Teoreticky – plán má podporu všech stran; prakticky – konkrétní realizace naráží na překážky.

                                                          br. David Chlupáček

okt 202017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
15. – 21.10.2017

 


DOLNÝ KUBÍN / SENEC
Prosíme, modlite sa za nových ľudí a evanjelizačné aktivity, ktoré konáme v Dolnom Kubíne. Je nás hŕstka a našou túžbou je, aby ďalší poznali Pána ako svojho osobného Spasiteľa. Senec: toto miesto je tiež v misijnej situácii, takže sa tiež modlíme najmä za oslovenie nových ľudí.

                                                          br. Patrik Hipp, s. Zuzana Hippová

POINT 14, PLZEŇ
Těchto několik věcí bychom rádi předložili před Pána:
– Prosíme o modlitby za nový projekt, který chceme rozjet od nového roku (podpůrná skupina pro děti a mladistvé, kteří se s obtížemi uplatňují v sociálních interakcích; prevence šikany). Projekt je zcela zásadní a důležitý. Na rozběhnutí je potřeba sehnat cca 5 000 euro.
– Prosíme o modlitby za poměrně vyhrocenou situaci, při které se někteří politici v Plzni snaží získat své voliče tím, že chtějí uzavřít nebo přesunout některé sociální služby včetně služeb Pointu na periferii města. V této souvislosti, prosím také o moudrost jak s těmito politiky mluvit.
– Prosíme samozřejmě také za naše klienty – zlepšení jejich situace ve všech ohledech (sociální, zdravotní, duchovní).

                                                          br. Karel Nyerges

 

okt 102017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
08. – 14.10.2017

 


BRATISLAVA – PETRŽALKA
Ďakujeme Pánovi:
– za deti v našom zbore, najmä za požehnanie našich prváčikov v novom školskom roku;
– za vedenie a múdrosť pre rodičov pri ich výchove a vedení k Pánovi;
– za možnosti a rôzne formy stretávania sa cez týždeň, za učeníctvo a spoločný rast vo viere.

Prosíme Pána:
– za príležitosti zapojiť sa do festivalu Milujem svoje miesto;
– za ľudí v našom okolí, ktorých pravidelne pozývame na bohoslužby a iné stretnutia;
– za neobrátených v našich rodinách;
– za ďalšie nové spôsoby oslovenia nášho okolia;

Ďakujeme za vaše modlitby!

                                                          s. Gabriella Kopas

SKP PLZEŇ
Modlíme se za:
– finanční prostředky na provoz všech čtyř sociálních služeb (terapeutická komunita, terénní
program, sociální rehabilitace, dům na půl cesty);
– personální zajištění (nedostatek zaměstnanců v terapeutické komunitě a domě na půl cesty);
– schopnost nacházet při vykonávání sociální práce i příležitost k vydání osobních svědectví víry
a působit na spirituální složku lidské osobnosti.

                                                          s. Ivona Pavelková

 

okt 012017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
01. – 07.10.2017

 


MISSION SUMMIT V PRAZE
Ve čtvrtek tohoto týdne se sjede do Prahy stovka hostů z USA a ze zemí naší biskupské oblasti (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Švýcarsko) ke konzultaci o tom, co můžeme dělat společně. Z programu upozorňuji na bohoslužby s večeří Páně v pátek i v sobotu, diskusní skupiny a prezentace jednotlivých zemí. Účastníci navštíví také kostely ve Strašnicích a Vršovicích. Zakončíme v neděli společnou bohoslužbou se sborem Praha 2. Téma summitu je „God at Work“, což bych odvážně přeložila jako „Bůh v akci“. Očekáváme svědectví, sdílení, radost ze společenství a povzbuzení do další služby Bohu a bližním. Prosím o modlitby za průběh příprav i vlastního setkání a ochranu na cestách. Ať účastníci přijmou požehnání a jsou pak požehnáním.

                                                          s. Jana Křížová