Príhovorné modlitby ECM SO a ČO

Každý týždeň sa modlíme za našich duchovných, ich farnosti a zbory a takisto za rôzne oblasti práce našej cirkvi v Slovenskej a Českej oblasti.

nov 112017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v NOVEMBRI 2017
11. – 18.11.2017

 


VEĽKÉ KAPUŠANY / KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Ďakujeme za ľudí, ktorých nám Pán posiela do cesty a že im môžeme hovoriť  o viere. Prosíme o múdrosť pre prácu s dorastajúcou mládežou – aby zostali v tomto náročnomobdobí pri Bohu.

 s. Svetlana Kömíves Francisty

MIKULOV
Modlíme se a prosíme o přímluvy:
– děti v besídkách a dorostu, moudrost při výchově a vedení ke Kristu pro rodiče i vedoucí;
– zakotvení a zapojení mladých ve sboru; návrat vzdálených;
– uzdravení nemocných (v posledních měsících máme několik závažných diagnóz);
– povzbuzeni pro ty, kdo nemohou pravidelně docházet na shromáždění;
– příležitosti ke sdílení evangelia;
– budování vztahů uvnitř sborů, abychom mohli sloužit v jednotě Ducha Svatého;
– evangelizace 18.11., aby přišli hledající a kladně reagovali na pozvání;
– adventní koncert 2.12., za vhodnou příležitost k jasné zvěsti evangelia.

 br. Ctirad Hrubý

nov 042017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v NOVEMBRI 2017
05. – 11.11.2017

 


PASTORÁLKA
V dňoch 10. – 11. 11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

 s. Lenka Procházková

JIHLAVA
V sobotu 11. 11. se v Jihlavě koná celocírkevní setkání těch, kdo pracují v našich sborech s dětmi. Vyprošujme požehnání do všech příprav, moudrost a inspiraci řečníkům, ať každý, kdo přijede, je povzbuzen a posilněn do další služby.

 s. Jitka Buchtová

okt 302017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI – NOVEMBRI 2017
29.10. – 04.11.2017

 


SEREĎ
Prosíme za:
– nedeľné slávnostné bohoslužby ku „ Vďake za úrodu“, aby tí, ktorí prídu, mohli naplno prežiť vďačnosť a lásku voči Pánovi a deti odovzdali svoj  detský program;
– za sestry z nášho zboru, ktoré sa rozhodujú ísť na Konferenciu sestier v novembri, aby mali pekný čas a doniesli potešenie aj ďalším;
– mladých v zbore, aby sa zapájali a rástli na slávu Pánovi.

Ďakujeme za:
– letné mesiace a aktivity, ktoré sme mohli spoločne uskutočniť v zbore;
– starších, ktorí sa  vytrvalo modlia a sú pre nás povzbudením.

 br. Pavle Kocev

SKP JIHLAVA – Naděje pro život
– Modlíme se za nové prostory/byty/bytový dům pro sociální službu – azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Tato služba je součástí projektu a rekonstrukce budovy, v němž je metodistické SKP pouze partnerem, protože realizátorem je katolická Charita. Modlíme se za dobrou spolupráci s Charitou a předkládáme Bohu existenci této sociální služby, protože se potřebujeme začít připravovat na situaci, která nastane přibližně za 7 roků, kdy skončí doba udržitelnosti tohoto projektu a my budeme muset mít připraveny jiné vhodné prostory. Důvodem je to, že s vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že Charita bude po skončení projektu potřebovat prostory pro své vlastní činnosti a my se budeme muset odstěhovat.

– Strategicky, modlíme se za rozvoj a naplňování poslání obou středisek Diakonie. Nyní toto  poslání uskutečňujeme pouze tím, že provozujeme azylové domy. Můžeme dělat něco dalšího? Měli bychom? Obě služby azylových domů jsou relativně stabilní a stabilizované. Věřím, že bychom se neměli omezovat pouze na tyto služby, abychom naplňovali své poslání. Co k tomu potřebujeme? Invenci a zdroje – odvahu, prozíravost, pečlivá a smysluplná strategická rozhodnutí, lidský kapitál, materiální a prostorové vybavení, finanční zdroje. Jsme hrdí na to, že jsme církevní organizace pod Diakonií ECM a církví, proto bychom rádi křesťanství praktikovali svou službou a uměli jako organizace SKP podnikat i pomáhat třeba v těchto průnicích: diakonická a sociální činnost/kultura/umění/volný čas/pastorace/mediace.

 br. David Chlupáček