Príhovorné modlitby ECM SO a ČO

Každý týždeň sa modlíme za našich duchovných, ich farnosti a zbory a takisto za rôzne oblasti práce našej cirkvi v Slovenskej a Českej oblasti.

nov 042017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v NOVEMBRI 2017
05. – 11.11.2017

 


PASTORÁLKA
V dňoch 10. – 11. 11. sa uskutoční v Dolnom Kubíne pastorálka pre zamestnancov ECM. Modlime sa spoločne za ochranu na cestách, pokojný priebeh a duchovné občerstvenie pre účastníkov.

                                                          s. Lenka Procházková

JIHLAVA
V sobotu 11. 11. se v Jihlavě koná celocírkevní setkání těch, kdo pracují v našich sborech s dětmi. Vyprošujme požehnání do všech příprav, moudrost a inspiraci řečníkům, ať každý, kdo přijede, je povzbuzen a posilněn do další služby.

                                                          s. Jitka Buchtová

okt 302017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI – NOVEMBRI 2017
29.10. – 04.11.2017

 


SEREĎ
Prosíme za:
– nedeľné slávnostné bohoslužby ku „ Vďake za úrodu“, aby tí, ktorí prídu, mohli naplno prežiť vďačnosť a lásku voči Pánovi a deti odovzdali svoj  detský program;
– za sestry z nášho zboru, ktoré sa rozhodujú ísť na Konferenciu sestier v novembri, aby mali pekný čas a doniesli potešenie aj ďalším;
– mladých v zbore, aby sa zapájali a rástli na slávu Pánovi.

Ďakujeme za:
– letné mesiace a aktivity, ktoré sme mohli spoločne uskutočniť v zbore;
– starších, ktorí sa  vytrvalo modlia a sú pre nás povzbudením.

                                                          br. Pavle Kocev

SKP JIHLAVA – Naděje pro život
– Modlíme se za nové prostory/byty/bytový dům pro sociální službu – azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Tato služba je součástí projektu a rekonstrukce budovy, v němž je metodistické SKP pouze partnerem, protože realizátorem je katolická Charita. Modlíme se za dobrou spolupráci s Charitou a předkládáme Bohu existenci této sociální služby, protože se potřebujeme začít připravovat na situaci, která nastane přibližně za 7 roků, kdy skončí doba udržitelnosti tohoto projektu a my budeme muset mít připraveny jiné vhodné prostory. Důvodem je to, že s vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že Charita bude po skončení projektu potřebovat prostory pro své vlastní činnosti a my se budeme muset odstěhovat.

– Strategicky, modlíme se za rozvoj a naplňování poslání obou středisek Diakonie. Nyní toto  poslání uskutečňujeme pouze tím, že provozujeme azylové domy. Můžeme dělat něco dalšího? Měli bychom? Obě služby azylových domů jsou relativně stabilní a stabilizované. Věřím, že bychom se neměli omezovat pouze na tyto služby, abychom naplňovali své poslání. Co k tomu potřebujeme? Invenci a zdroje – odvahu, prozíravost, pečlivá a smysluplná strategická rozhodnutí, lidský kapitál, materiální a prostorové vybavení, finanční zdroje. Jsme hrdí na to, že jsme církevní organizace pod Diakonií ECM a církví, proto bychom rádi křesťanství praktikovali svou službou a uměli jako organizace SKP podnikat i pomáhat třeba v těchto průnicích: diakonická a sociální činnost/kultura/umění/volný čas/pastorace/mediace.

                                                          br. David Chlupáček

okt 222017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
22. – 28.10.2017

 


PEZINOK
Na konci tohto týždňa – 28. 10. 2017 organizujeme koncert k 500.výročiu reformácie. Prosíme o modlitby za to, aby táto akcia priniesla ovocie  na Božiu slávu v podobe zdôraznenia  a vysvetlenia jedinečnosti Krista, Písma, milosti a viery.

                                                          br. Ľuboš Tagaj

SKP JIHLAVA
Prosím o modlitby ve věci:
– Příprava projektu a rekonstrukce budovy pro sociální službu – azylový dům pro muže. V posledním čtvrtletí 2017 potřebujeme mít zpracovaný projekt a podanou žádost, abychom získali finanční podporu. Celý projekt a stavební práce budou probíhat 2018-2019, takže to bude stále aktuální modlitba, jenom v průběhu času se projekt bude nacházet v různých fázích.
– Plánujeme zprovoznění a registraci nové sociální služby – noclehárna a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova. Tato služba je potřebná. Minulou zimu jsme s podporou Kraje Vysočina a města Jihlava vykonávali sociální humanitární pomoc ve dne a v noci bez oficiální registrace. Tento rok však již potřebujeme a plánujeme spuštění adekvátní sociální služby. Kromě finanční podpory se potýkáme s nedostatečným prostorovým řešením – budova
v některých aspektech nevyhovuje účelu, v jiných naopak ano, proto žádáme o kladné stanovisko místního stavebního úřadu, bez čehož nezískáme registraci. Teoreticky – plán má podporu všech stran; prakticky – konkrétní realizace naráží na překážky.

                                                          br. David Chlupáček

okt 202017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
15. – 21.10.2017

 


DOLNÝ KUBÍN / SENEC
Prosíme, modlite sa za nových ľudí a evanjelizačné aktivity, ktoré konáme v Dolnom Kubíne. Je nás hŕstka a našou túžbou je, aby ďalší poznali Pána ako svojho osobného Spasiteľa. Senec: toto miesto je tiež v misijnej situácii, takže sa tiež modlíme najmä za oslovenie nových ľudí.

                                                          br. Patrik Hipp, s. Zuzana Hippová

POINT 14, PLZEŇ
Těchto několik věcí bychom rádi předložili před Pána:
– Prosíme o modlitby za nový projekt, který chceme rozjet od nového roku (podpůrná skupina pro děti a mladistvé, kteří se s obtížemi uplatňují v sociálních interakcích; prevence šikany). Projekt je zcela zásadní a důležitý. Na rozběhnutí je potřeba sehnat cca 5 000 euro.
– Prosíme o modlitby za poměrně vyhrocenou situaci, při které se někteří politici v Plzni snaží získat své voliče tím, že chtějí uzavřít nebo přesunout některé sociální služby včetně služeb Pointu na periferii města. V této souvislosti, prosím také o moudrost jak s těmito politiky mluvit.
– Prosíme samozřejmě také za naše klienty – zlepšení jejich situace ve všech ohledech (sociální, zdravotní, duchovní).

                                                          br. Karel Nyerges

 

okt 102017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
08. – 14.10.2017

 


BRATISLAVA – PETRŽALKA
Ďakujeme Pánovi:
– za deti v našom zbore, najmä za požehnanie našich prváčikov v novom školskom roku;
– za vedenie a múdrosť pre rodičov pri ich výchove a vedení k Pánovi;
– za možnosti a rôzne formy stretávania sa cez týždeň, za učeníctvo a spoločný rast vo viere.

Prosíme Pána:
– za príležitosti zapojiť sa do festivalu Milujem svoje miesto;
– za ľudí v našom okolí, ktorých pravidelne pozývame na bohoslužby a iné stretnutia;
– za neobrátených v našich rodinách;
– za ďalšie nové spôsoby oslovenia nášho okolia;

Ďakujeme za vaše modlitby!

                                                          s. Gabriella Kopas

SKP PLZEŇ
Modlíme se za:
– finanční prostředky na provoz všech čtyř sociálních služeb (terapeutická komunita, terénní
program, sociální rehabilitace, dům na půl cesty);
– personální zajištění (nedostatek zaměstnanců v terapeutické komunitě a domě na půl cesty);
– schopnost nacházet při vykonávání sociální práce i příležitost k vydání osobních svědectví víry
a působit na spirituální složku lidské osobnosti.

                                                          s. Ivona Pavelková

 

okt 012017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v OKTÓBRI 2017
01. – 07.10.2017

 


MISSION SUMMIT V PRAZE
Ve čtvrtek tohoto týdne se sjede do Prahy stovka hostů z USA a ze zemí naší biskupské oblasti (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Švýcarsko) ke konzultaci o tom, co můžeme dělat společně. Z programu upozorňuji na bohoslužby s večeří Páně v pátek i v sobotu, diskusní skupiny a prezentace jednotlivých zemí. Účastníci navštíví také kostely ve Strašnicích a Vršovicích. Zakončíme v neděli společnou bohoslužbou se sborem Praha 2. Téma summitu je „God at Work“, což bych odvážně přeložila jako „Bůh v akci“. Očekáváme svědectví, sdílení, radost ze společenství a povzbuzení do další služby Bohu a bližním. Prosím o modlitby za průběh příprav i vlastního setkání a ochranu na cestách. Ať účastníci přijmou požehnání a jsou pak požehnáním.

                                                          s. Jana Křížová

 

sep 232017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v SEPTEMBRI 2017
24. – 30.09.2017

 


PARTIZÁNSKE
V rámci diakonie v našej farnosti v modlitbách:
– prosíme za ľudí, ktorí prichádzajú pre hmotnú pomoc, aby im Pán Ježiš otvoril srdcia aj pre duchovný pokrm;
– ďakujeme Pánovi, že môžeme núdznym pomáhať potravinami, stravnými lístkami, alebo ošatením.

                                                          s. Štefánia Sklenarová

PRAHA, SKP HORNÍ POČERNICE
K modlitbám máme: přímluvy za kaplana a celý tým střediska, za klienty azylového domu, rodiny i samotné matky s dětmi, za rekonstrukci jedné z budov určené pro rodiny s dětmi, která je v havarijním stavu a kterou už několik let opravujeme svépomocí.

                                                          s. Gabriela Selingerová

sep 182017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v SEPTEMBRI 2017
17. – 23.09.2017

 


TRNAVA
Modlitebné predmety za obasť diakonie:
– túžime po stabilnom mieste pre službu bezdomovcom a sociálne slabým;
– nech Boh otvorí srdce pre túto službu viacerým členom nášho spoločenstva;
– pre slúžiacich nájsť nové spôsoby – prosíme o Božie zjavenie;
– prosíme tiež o smelosť a odvahu, aby sa Božie slovo mohlo zakoreniť v srdciach tým, ktorým slúžime.

                                                          br. Ľuboš Tagaj

LITOMĚŘICE
Modlete se prosím s námi za:
– moudrost pro novou vedoucí mateřského centra;
– požehnání pro službu misijní pracovnice z USA Mary Wiard během podzimu;
– požehnání pro novou ředitelku mateřské školy;
– otevřené dveře pro založení základní školy.

                                                          br. Zdeněk Brož

sep 102017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v SEPTEMBRI 2017
10. – 16.09.2017

 


BRATISLAVA – STARÉ MESTO
V rámci služby v dvoch domovoch dôchodcov (DSS Betánia a DSS Pri kríži):
Ďakujeme Pánu Bohu:
– za možnosť slúžiť Božím slovom a sviatosťou sv. Večere Pánovej v domovoch dôchodcov;
– za bratov a sestry, ktorí pravidelne navštevujú bohoslužby a štúdium Písma svätého;
– za tých, ktorí sú hladní a smädní po spoločenstve s Trojjediným Bohom;
– za ochotný personál, ktorý nás vždy s úsmevom na tvári privíta.

Prosíme Pána Boha:
– aby naďalej požehnával naše pravidelné stretnutia v domovoch dôchodcov;
– aby sa svojím najsvätejším Duchom dotýkal tých, ktorí sú ťažko chorí a zomierajúci;
– aby dával múdrosť farárovi, ktorý k seniorom prichádza, a aby mohol cez jeho službu
konať Duch Svätý;
– aby naše stretnutia boli plné radosti, lásky a nádeje napriek tomu, že mnohí sú už nevládni.

                                                          br. Ivan Lukáč

PROTIVÍN, SKP PASTELKA
Děkujeme za rodiny, které naslouchají evangeliu. Prosíme o to, aby rodiče pochopili Kristovu a Boží lásku v její podstatě, totiž v milosrdenství, aby zahlédli svůj hřích a zatoužili po odpuštění.
– Děkujeme za Boží požehnání ve finanční oblasti.
– Děkujeme za prožité prázdniny a prosíme o požehnání, sílu, radost pro děti do nového školního roku a o trpělivost a laskavost pro rodiče.
– Prosíme za rodiny, které zasáhla těžká nemoc, aby prožily, že tu tíhu nemusí nést samy a že to není Boží vina. Zároveň prosíme o moudrost při rozhovorech.

                                                          s. Miluše Šálková

sep 022017
 

Príhovorné modlitby za farnosti ECM v SO a ČO v SEPTEMBRI 2017
03. – 09.09.2017

 


DIAKONIA ECM SO
Vďaky:
Som vďačná Bohu za ochotných ľudí, ktorí poskytli 2% z dane pre prácu Diakonie. Z vyzbieranej sumy sa budú môcť kúpiť hygienické potreby, potravinové balíčky a pod. pre ľudí a domovy, v ktorých naše zbory slúžia.
Som vďačná za to, že jedna matka sa mohla po 3 rokoch stretnúť so svojím dieťaťom.
S radosťou sme v auguste navštívili Gerlachov a prežili s deťmi pekný čas. Odovzdali sme im školské potreby a dospelým sprchové mydlá.

Prosby:
Už dlhšie plánujeme čiastočné vypratanie skladu diakonie v Piešťanoch. Prosíme o dostatok dobrovoľníkov.

                                                          s. Milena Belková

ČESKÁ DIAKONIE ECM
Prosíme za modlitby za Diakoniu ECM. Za všetkých tých, ktorí stoja v službe potrebným, za naše strediská kresťanskej pomoci, za členov správnych rad, kazateľov zborov, vedenie cirkvi, za samotné zbory v našej cirkvi a za všetkých tých, ktorí slúžia Bohu a blížnym akýmkoľvek spôsobom. Prosíme za modlitby i pre samotnú organizáciu Diakonie ECM. Za nových služobníkov, dobrovoľníkov jak v zboroch tak i v samotnej organizácii. Aby sme všetci oddane Kristu stáli v službe v jednote, láske, vzájomnej úcte a podpore. Prosíme o požehnanie v službe, Božie vedenie a pokorné srdce.

                                                          s. Ingrid Hrubá, riaditeľka DiECM