Rozhovor s …

Prinášame Vám svedectvá našich bratov a sestier, aby sme sa spoločne povzbudili, ale hlavne viac spoznali.

sep 152018
 

1. Kde si prežila svoje detstvo a aké bolo? Máš naňho dobré spomienky?
Narodila som sa v letnom čase v roku 1989 ako druhá dcéra manželov Jany a Egona Ružoviča. S mojou sestrou Lenkou sme strávili detstvo v spoločnej izbe, kde sa diali roztopašnosti a aj bežné hádky, hlavne keď som jej zobrala pekné tričko zo skrine. Moje detstvo bolo plné mimoškolských aktivít na tanečnej a hudobnej škole. Počas dospievania naša maminka za podpory jej rodičov docielila po dlhšej dobe náročný, ale o to potrebnejší, manželský rozvod. Za jej silu, bojovnosť a najmä lásku jej patrí naša veľká VĎAKA.

2. Kedy si prvýkrát počula o Pánu Bohu? Ako si na to zareagovala?

Keďže som sa narodila do generácie veriacej rodiny, Pán Boh bol prirodzenou súčasťou nášho života. Pri ranných a večerných modlitbách, čítaní z Biblie (najmä dedo hojne využíva čas Vianoc a celej rodiny pokope), zborových besiedok či letných táborov. Prvú osobnú skúsenosť s Pánom som pocítila na mládežníckom tábore Vojta Sirkovského, ktorý sa mládeži už dlhé roky úspešne venuje. Myslím si však, že až časom žitia života skúmam vieru, Božiu lásku, milosť i upozorňovanie na vedený život prostredníctvom svedomia.

3. Pracuješ vo filharmónii v Košiciach. Baví Ťa Tvoja práca? Čo v nej vidíš?
Počas posledného ročníka na VŠMU sa mi podaril konkurz do Štátnej filharmónie Košice. Bez toho, aby som to vôbec niekedy plánovala, začínam tu tento rok už štvrtú koncertnú sezónu. Bola to veľká zmena v mojom osobnom živote odísť do iného mesta, hoci je to na Slovensku. Po čase som si tu našla priateľov a je mi tu dobre. Mám tu všetko, čo pre život potrebujem v hojnej miere. Moja práca je veľmi zaujímavá, hoci nie som extra hudobný fanatik, milujem priebeh koncertu, kedy hráme krásnu hudbu pre vďačné publikum. To je hlavné. Nie potlesk, ale to, že vieme potešiť duše ľudí, či radostné či utrápené, lebo každý niečo v danom momente prežíva. Ja osobne nemám na každom jednom koncerte zimomriavky na rukách, ale keď sa tak stane, je to jedinečný a darovaný neopísateľný zážitok, najmä keď sa srdce spojí s Duchom. Niekedy sa rada priamo na koncerte modlím. Samozrejme, keď mám pár taktov pauzu a nehrám. 🙂

4. Si dlhoročnou členkou Evanjelickej cirkvi metodistickej. Čo to pre Teba znamená? Taktiež sa pravidelne zúčastňuješ bohoslužieb vo farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Ti najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Áno, od detstva som súčasťou ECM na Panenskej ulici. Je to privilégium patriť do kresťanského zboru. Mať zázemie, výchovu a veriť v nespochybniteľnú existenciu Boha. Myslím si, že bez tohto zboru by som mala v živote ťažkosti uveriť, tak ako to vnímam u ľudí z okolia – sveta. Teším sa, že vždy môžem otvoriť dvere modlitebne, byť tam doma a byť si istá, že jedine TAM nie je zbytočné chodiť a tráviť čas – s Bohom. Do tohto zboru chodieva veľká časť mojej rodiny, čo ma teší, pretože pomenej času spolu trávime. Rada si zahrám na husliach s dedkom, tetou Boďou sionské piesne aj so skupinkou piesne chvál. Na našich bohoslužbách sa mi páči liturgický poriadok, ktorý sa snaží náš farár Ivan Lukáč dodržiavať. Preto mi chýba väčšia úcta k nemu, jeho práci a tým pádom aj k Bohu. Hoci nemáme kostol, ale len “miestnosť”, no máme v nej KRÍŽ. Práve tento kríž si zaslúži našú úctu v správaní sa na mieste, kde sa nachádza. Vážim si každého člena, čo náš zbor navštevuje a teším sa, že sa tam cíti dobre.

5. Určite máš mnoho zážitkov a skúseností s Bohom. Čo mimoriadneho si vo svojom živote prežila a zanechalo to na Tebe “stopu”?
Mám skúsenosť s Bohom, na ktorú rada spomínam. Hoci nie je jediná, samozrejme! Od puberty som mala veľké zdravotné problémy s kožou. Roky nič nezabralo. Žiadne hormonálne maste ani lieky. Na jednej rodinnej oslave ma zobrala bokom do vedľajšej izby maminá sesternica, ktorá kedysi bola aj kazateľkou nášho zboru, Vierka Hroncová. Povedala, že ak môže, rada by sa za môj ekzém modlila, lebo aj vizuálne videla, že mám s tým problém. Po modlitbe išiel život ďalej. Po presťahovaní sem do Košíc bol ekzém ešte v horšom stave. Vyskúšala som ďalšie mastičky, ktoré mi aj pomáhali, no zrazu ekzém úplne zmizol. Vôbec som nechápala, ako je to možné. Nič som nezmenila. Hanbím sa za to, že až oveľa neskôr som si spomenula práve na túto modlitbu, pretože ja verím, že to je práve vďaka nej. Ďakujem Pánu Bohu za to! To je moja “viditeľná stopa”.

7. Keďže si veriacou, čo by si odkázala, najmä, mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú?
Odkaz? Ja? Mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú by som priala, aby stretli niekoho, kto im Boha prinesie a aby nemali zatvrdnuté srdcia.

8. Po čom v živote túžiš? Aký je Tvoj životný cieľ?
Viac vnímať Božiu cestu pre môj osobný život.

9. Aký je Tvoj obľúbený biblický verš?
Jakub 4,3; Ján 14,27 a Žalm 23.

 

S Pavlínkou Ružovičovou, členkou nášho cirkevného zboru, sa rozprával Ivan Lukáč.

aug 232018
 

1. Kde si prežil svoje detstvo a aké máš spomienky na svoju domovinu?
V Bratislave. Rôznorodé, keďže sa naši rozvádzali.

2. Ako formoval Pán Boh Tvoj život, keď si uveril?
Rôzne. Tak, aby sa moja viera pevne zakorenila v srdci.

3. Chodieval si do Rímskokatolíckej cirkvi ku saleziánom. V čom Ťa ovplyvnila ich spiritualita?
Nebola to spiritualita. Ovplyvnilo ma to, ako sa správali ku všetkým ľuďom. Pokora, láskavosť, ochota.

4. Mohol by nám povedať, že ktorá cirkev Ťa oslovila a prečo?
ECM, lebo je oslobodená od mariánskeho kultu a kultu svätých. Bohoslužby sú najbližšie ku katolíkom.

5. Si manželom a otcom dvoch detí. Ako uplatnuješ vo svojej rodine vieru v Pána Boha?
Snažím sa žiť podľa Božích prikázaní, byť príkladom aplikovania kresťanskej viery v každodenných činností.

6. V našom zbore verne slúžiš pri technike. Ozvučuješ, nastavuješ mikrofóny, nahrávaš kázne. Baví Ťa to?
Je to služba Bohu a ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na zhromkách. Ten dar techniky som dostal ako dar od Boha, aby som Mu slúžil. Preto sa nezamýšľam nad otázkou, či ma to baví.

7. Pravidelne sa zúčastňuješ bohoslužieb vo farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Ti najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Moja manželka. (úsmev) Napr. že bohoslužby sú oslobodené od mystiky a od charizmatiky.

8. Určite máš mnoho zážitkov a skúseností s Bohom. Čo mimoriadneho si vo svojom živote prežil a zanechalo to na Tebe “stopu”?
Stretnutie s manželkou. Alebo keď po x-rokoch prídu dve dievčatá, ktoré nepoznám a ďakujú mi, že vďaka mne uverili, a keď som sa ich spýtal ako, povedali mi, že sa im páčilo ako som sa správal/žil na jednom skautskom tábore. A stopa? Nikdy neviem, ako svojim správaním ovlyvňujem život všetkých ľudí okolo seba.

9. Keďže si veriacim, čo by si odkázal, najmä, mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú?
Aby si uvedomili, že akékoľvek, aj dobré skutky bez Boha môžu dopadnúť zle. Veriacim som aj preto, aby Boh naprával moje skutky a činy.

10.  Po čom v živote túžiš? Aký je Tvoj životný cieľ?
Slúžiť Bohu a ľuďom.

11. Aký je Tvoj obľúbený biblický verš?
Ž 8.

 

S Robom Procházkom, členom nášho cirkevného zboru, sa rozprával Ivan Lukáč.

jún 032018
 

1. Odkiaľ pochádzate a kde sú Vaše korene?
Môj otec pochádza od Klobouk u Brna, matka od Slavkova u Brna, ja som sa narodila v Ostrave, čiže moje korene sú na Morave.

2. Kam ste chodievali do školy a kde ste pracovali?
Do školy som chodila v Bratislave, kde som i celý život pracovala. 25 rokov v Projektovom ústave PZN ako plánovačka a 25 rokov vo Vydavateľskom odd. UK vo funkcii ekonóm.

3. Váš otec bol ev. metodistickým farárom. V čom Vám bol príkladom?
Na obidvoch rodičov mám veľmi krásne spomienky, na ktoré si často spomínam, otec mal vo zvyku prihovárať sa nám, i na moje niektoré otázky odpovedať, biblickými veršami, ktoré si dodnes pamätám – v češtine. Spomeniem jednu pre mňa nezabudnuteľnú debatu. Keď som ako dospievajúce dievča začala mudrovať, raz som presviedčala otca, že v dnešnej dobe sa musí na rôzne veci pozerať ináč, pretože je „iná doba“, múdro odpovedal: „Máš pravdu, doba je iná, ale človek má stále rovnakú dušu.“

4. Ste dlhoročnou členkou farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Vám najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Neviem či najviac, ale spomeniem záujem nášho farára i ostatných členov – jeden o druhého. Že sa snažíme o to, aby sme jedni druhých bremená niesli. Vtedy môžeme jasne cítiť, že nie sme sami, že sa Pán Boh o nás stará.

5. Určite máte mnoho zážitkov s Bohom. Môžete sa s nami o ne podeliť?
Človek, ak každé nové ráno prijíma s vďakou a celý nový deň vkladá do rúk svojho Boha a chce prežívať deň s Ním, prosí Ho o Jeho prítomnosť, vtedy môžeme cítiť, že je vždy s nami.

6. Čo pre Vás znamená vzťah s Bohom? Kým je pre Vás Boh?
Život bez Pána Boha si vôbec neviem predstaviť, je pre mňa samozrejmosťou a jediným pevným bodom, jediná istota budúcnosti.

7. Aký je Váš obľúbený biblický verš?
Na toto neviem presne odpovedať, trochu všeobecne, mám rada Božie zasľúbenia, najmä ak obsahujú slovo „neboj sa“.

 

S Bohunkou Holešovou, členkou nášho cirkevného zboru, sa rozprával Ivan Lukáč.

jún 032018
 

1. Odkiaľ pochádzaš a ako viedli Tvoje kroky do hlavného mesta?
Pochádzam z Trenčína. Do Bratislavy som prišla študovať na Vysokú školu ekonomickú. Po ukončení štúdií som chcela ešte zostať vo folklórnom súbore Technik, potom som sa v Bratislave aj vydala a založili sme si rodinu.

2. Pracuješ ako účtovník – ekonóm v TWR. V čom presne spočíva Tvoja práca?
Účtovníctvo je odbor plný samých čísiel, ktoré majú svoj význam a opodstatnenie. Venujem sa tejto práci takmer 20 rokov. Do medzinárodnej misijnej organizácie Trans World Radio som prišla v roku 2014. Moja práca v TWR nadobudla jeden úžasný rozmer, ktorý mi dal veľkú silu a povzbudenie. Špecifikum je v tom, že jednotlivé oddelenia organizácie sú umiestnené na rôznych miestach jednotlivých regiónov. Moji kolegovia z finančného oddelenia sú v Rakúsku, v Holandsku, vo Švajčiarsku, pribudne kolega na Cypre, mám aj kolegov v Cary v USA. Spoluprácu nám okrem občasných osobných stretnutí umožňujú počítačové technológie.

3. Pravidelne sa zúčastňuješ bohoslužieb vo farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Ti najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Tu som prijala vieru, silný duchovný základ, tu sa cítim doma,  spoločenstvo je pre mňa rodina, kde rada chodím.

4. Určite máš mnoho zážitkov a skúseností s Bohom. Čo mimoriadneho si vo svojom živote prežila a zanechalo to na Tebe “stopu”?
Pamätám si na zhromaždenie, keď brat Pavel Procházka dal po kázni výzvu, kto chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Rozbúšilo sa mi srdce a akoby ma niekto postavil a odviedol dopredu. Prežívala som neopísateľnú radosť. Zážitok, ktorý sa nedá vynechať je, že živú vieru do srdca neskôr prijal aj môj manžel. Náš spoločný život sa postupne menil, nadobudol silný vnútorný rozmer napriek ťažkej situácii, ktorou sme ako rodina prechádzali. Tá z poslednejších skúseností bola, keď som mala v jednej veci veľa otáznikov, veľmi ma to trápilo. Intenzívne sme sa za veci modlili v skupinke a aj sama, pýtala som si Slovo od Pána, nech mi ukáže cestu, nájde riešenie. Prišlo to nečakane v jedno nedeľné popoludnie. Rozmýšľala som nad zapísanými biblickými veršami, ktoré som si postupne zapisovala a vo chvíli ticha mi hovoril vnútorný hlas jasné slová. Bolo to pre mňa veľmi mimoriadne silný zážitok, povzbudenie, ako mám ísť za Pánom Ježišom ďalej.

5. Keďže si veriacou, čo by si odkázala najmä mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú?
Vyrastala som v ateistickej rodine, o Bohu som počula, až keď som bola dospelá. Keď som začala počúvať Božie slovo, navštevovať bohoslužby a čítať bibliu, poznávala som, že do srdca prichádza neznámy pocit vnútorného pokoja, ktorý dával do môjho srdca hlbokú vnútornú radosť. Všetko, čo som žila bolo iné. Keď prichádzali ťažké situácie, mala som Niekoho, blízkeho Priateľa, ktorý mi pomáhal niesť moje bremeno. Život s Bohom je iný, plnší, pokojnejší, vyrovnanejší, radostnejší. Poznávala som a poznávam, akú silu má modlitba, že Pán Ježiš načúva, pozerá do nášho srdca a v svojom čase odpovedá, robí zázraky. Je úžasné vedieť, že je Niekto, kto sa o človeka stále stará, má oňho nesmierny záujem a chce, aby s Ním žil nielen súčasný život na zemi, ale aj vo večnosti.

6. Čo pre Teba znamená vzťah s Bohom? Kým je pre Teba Boh?
Vzťah s Bohom, Pánom Ježišom, je pre mňa veľmi dôležitý, život bez Neho by bol veľmi plytký, prázdny. K Nemu idem, keď sa smejem, či plačem, povzbudzuje ma svojím Slovom, vedie v každonennom živote.

7. Aký je Tvoj obľúbený biblický verš?
Dalo by sa ich viac spomenúť. Mávam obdobia, keď ma niektorý verš osloví, lebo hovorí do konkrétnej situácie. Jedným z nich je Žalm 103,2-4 : Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení ! On Ti odpúšťa všetky previnenia, on Ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.

 

S Ekou K. Ondráčkovou, členkou nášho cirkevného zboru, sa rozprával Ivan Lukáč.