Videá

Prinášame Vám videá, ktoré sa týkajú našej cirkevnej tradície, alebo videá, ktoré nás oslovili.

feb 282019
 

Významná slovenská vedkyňa a uznávaná farmakologička, profesorka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedúca Laboratória farmakologickej neuroendikrinológie
v Ústave experimentálnej endikrinológie Biomedicínskeho centra SAV
a členka predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.
Sme vďační, že sestra Daniela Ježová je členkou nášho cirkevného zboru.