Výroky Johna Wesleyho

Výroky anglikánskeho kňaza a zakladateľa metodistického hnutia v 18. storočí v Anglicku.