Domovy dôchodcov

 

Sme zapojení do bohoslužieb a biblických hodín v zariadeniach pre seniorov v Bratislave – Starom Meste a v Bratislave – Dúbravke.

Je v našom záujme prinášať ľuďom všetkých vekových kategórii zvesť evanjelia – radostnú správu o tom, že Pán Ježiš Kristus zomrel za každého človeka na tejto zemi.

Uvedomujeme si, že tí, ktorí sa cítia byť opustení, chorí a nevládni, si zaslúžia našu pozornosť. Evanjeliá nám opisujú rôzne situácie o tom, ako sa Ježiš s láskou venoval tým, ktorí Ho potrebovali. Seniori potrebujú aj nás – tých, ktorí milujú Boha a svojho blížneho ako seba samého.