DSS Betánia – Staré Mesto

 

Domov sociálnych služieb Betánia, n.o., Partizánska 6., Bratislava – Staré Mesto

zdroj obrázka: http://www.betania.sk/data/images/staticke_bannery/Bratislava.jpg

Bohoslužby v tomto diakonickom zariadení prebiehajú  raz do mesiaca v nedeľu o 10:00 hod.
a biblické hodiny každý druhý štvrtok o 10:00 hod.

Súčasťou nedeľných stretnutí je aj vysluhovanie sv. Večere Pánovej.