DSS Pri kríži – Dúbravka

 

Domov sociálnych služieb, Pri kríži 26., Bratislava – Dúbravka

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt domov pre seniorov pri kríži

zdroj obrázka: http://www.domovprikrizi.sk/assets/Image.ashx?id_org=600657&id_obrazky=14993

Bohoslužby v tomto diakonickom zariadení prebiehajú raz do mesiaca v stredu o 16:00 hod.