Farské staršovstvo

 

Členovia farského staršovstva nášho cirkevného zboru:

ThDr. Ivan Lukáč – zborový farár a predseda
Mgr. Lucia Lukáčová – vedúca dorastu a mládeže
Mgr. Lenka Procházková, PhD. – vedúca chválospevovej skupinky a zvonkohry
Miroslava Procházková – farská pokladníčka
Mgr. art. Magdaléna Čisárová – farská vedúca laikov
Mgr. Rastislav Jež – zodpovedný za diakoniu vo farnosti
Milan Holeš 
Jana Poláková – predsedkyňa hospodárskeho a finančného výboru