Farské staršovstvo

 

Členovia farského staršovstva nášho cirkevného zboru:

ThDr. Ivan Lukáčzborový farár a predseda staršovstva
Mgr. art. Pavlína Ružovičová – farská vedúca laikov
Miroslava Procházková – farská pokladníčka
Mgr. Rastislav Jež
Milan Holeš