Rozpis služieb – vítanie

 

Rozpis vítacej služby na mesiace: Apríl – Jún 2018

22.04.2018 HOLEŠ Milan
29.04.2018 POLÁKOVÁ Jana

06.05.2018 JEŽ Rastislav
10.05.2018 LUKÁČOVÁ Lucia
13.05.2018 ČISÁROVÁ Magdaléna
20.05.2018 POLÁKOVÁ Jana
27.05.2018 HOLEŠ Milan

03.06.2018 ČISÁROVÁ Magdaléna
10.06.2018 JEŽ Rastislav
17.06.2018 LUKÁČ Ivan
24.06.2018 HOLEŠ Milan
29.06.2018 LUKÁČOVÁ Lucia