O nás

 

Evanjelická cirkev metodistická (The United Methodist Church)

Evanjelická cirkev metodistická vznikla v 18. storočí ako obnovné hnutie v lone Anglikánskej cirkvi. Jej duchovný John Wesley (1703-1791) a jeho spolupracovníci vysvetľovali, že metodizmus je „kresťanstvo, ktoré sa berie vážne“. Hovorili to v situácii, keď cirkev spala a mnohí jej členovia boli fakticky neveriaci. Metodisti volali ľudí k pokániu, duchovnému znovuzrodeniu a k novému životu z viery.

Metodisti od začiatku chceli svoju vieru žiť aj ako poslanie verejnosti. Zasadzovali sa o sociálnu spravodlivosť, prístup k vzdelávaniu a práci, slobodu a mnohé iné aktuálne problémy. Odpoveďou metodistov na nespravodlivosť v spoločnosti boli postoje súcitu a spravodlivosti. Sociálna zodpovednosť doviedla metodistov k formulácii Sociálneho vyznania (prvýkrát v roku 1908), ktorého znenie sa pravidelne aktualizuje.

Slovenská oblasť Evanjelickej cirkvi metodistickej vytvára spolu s českou oblasťou jednu Výročnú konferenciu. Oblasti spravujú superintendenti spolu s biskupom, ktorý stojí na čele Centrálnej konferencie pre strednú a južnú Európu. Vo svete pracuje 77 cirkví hlásiacich sa k teologickému odkazu Johna Wesleyho, sú združené v Svetovej metodistickej rade a reprezentujú vyše 80 miliónov ľudí.

Evanjelická cirkev metodistická pracuje na Slovensku od roku 1924. Počas vojnového Slovenského štátu bola zakázaná. Po Druhej svetovej vojne bola práca obnovená, avšak komunistický režim nedával veľa priestoru na jej rozvoj. Výraznejší nárast práce a členstva zaznamenala až v slobodných pomeroch po roku 1989.

Výraz „metodisti“ nesúvisí so žiadnou metódou, ako sa stať kresťanom. Bola to pôvodne prezývka pre skupinu kresťanských študentov na Oxforde. Usilovali sa o usporiadaný život, dôsledné využitie času na duchovnú a charitatívnu činnosť. Navonok to vyzeralo, že si usporiadali život podľa nejakého systému, metódy. Až neskôr Wesley prijal označenie „metodizmus“ pre obnovné hnutie, ktoré vznik­lo pod jeho vedením, pretože poukazovalo na dôležitosť zodpovedného prístupu na využitie času.