Zoznam duchovných vo farnosti

 

Zoznam farárov, ktorí slúžili v našej farnosti:

 • Jan Leidorf (1923 – 1924)
 • Josef Zákoucký (1924 – 31.12.1924)
 • Ladislav Schneider (1.1. – 30.6.1925)
 • Václav Vančura (1925 – 1927); V. Martinček, pomocník kazateľa (1926 – 1927)
 • Viktor Martinček (1927 – 31.12.1928)
 • Gustav J. Maláč (1.1. – 30.6.1929)
 • Jan Leidorf (1929 – 1932)
 • Jan Kotouč (1932 – 1937)
 • Jaroslav Korf (1937 – 1940; 1946 – 1951); Eduard Slávik, náhradník kazateľa (1946 – )
 • Josef Polák (1951 – 1981)
 • Josef  Červeňák (1981 – 1983)
 • Pavel Procházka (1983 – 2000); Emília Lapčáková, od 1997: Róbert Zachar, pomocný kazateľ
 • Róbert Zachar (2000 – 2001)
 • Jan Zajíc (2001 – 2002)
 • Gabriella Kopas (2002 – 2004/odsťahovala sa do Chorvátska dňa 22. 1. 2004
 • Filip Jandovský (2003); praktikant, pomocný kazateľ
 • Viera Hroncová (2004 – 2008; 1999 – 2004 pomocná kazateľka pre prácu s deťmi v misijnom stredisku Effatha, 2008 – 2013 povereníčka pre prácu s deťmi v slovenskej oblasti)
 • Filip Veselý (2008, pomocný kazateľ, slúžil od 1.8. tri mesiace)
 • Gabriella Kopas (2008 – 2013); praktikant Štefan Rendoš
 • Pavel Procházka (2013 – 2015) a pomocníci kazateľa: Monika Králová, Ivan Lukáč
 • Ivan Lukáč (2015 – 2019)
 • Štefan Rendoš (2019 – …), administrátor farnosti