feb 212019
 

Srdečne Vás pozývame na Farskú konferenciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24.3.2019 po bohoslužbách v modlitebni. Konferenciu povedie superintendent ECM SO, brat Mgr. Štefan Rendoš. Hosťom bude sestra farárka Mgr. Ana Palik – Kunčák zo Srbska (Kysáč).

Farská konferencia sa koná, spravidla, raz do roka a jej cieľom je zhodnotiť predchádzajúci rok v našom cirkevnom zbore. Na konferencii zaznejú správy z jednotlivých služieb, ktoré konáme. Bude poskytnutý aj štatistický prehľad bohoslužobného života a všetkého ostatného, čo sa číslami zaznamenáva. Prosíme, najmä, vyznávajúcich členov zboru, aby podľa možností, na toto stretnutie, prišli, nakoľko majú hlasovacie právo.

Veríme, že nám Pán Boh toto stretnutie požehná a bude sa niesť v duchu Kristovej lásky.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)