apr 082019
 

Na Veľký piatok si kresťanská Cirkev pripomína udalosti umučenia a smrti Ježiša Krista.
V našej modlitebni budeme v tento deň premietať film “Umučenie Krista”.
Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo Boh vykonal pre záchranu hriešneho človeka.
A tiež uvedomiť si, aký je zmysel utrpenia a kríža.
Všetci ste čo najsrdečnejšie pozvaní k veľkopiatkovému zastaveniu sa.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)