Galéria

 
27.11.2018 – Hodinka s doc. Bohdanom Hroboňom, riaditeľom Biblickej školy

25.11.2018 – Bohoslužby v DSS Betánia

29.10.2018 – Hodinka s Mohamadom Hasnom, predsedom Islamskej nadácie

25.10.2018 – Mesiac úcty k starším v DSS Betánia

21.10.2018 – Mesiac úcty k starším v našom cirkevnom zbore

17.10.2018 – Mesiac úcty k starším v DSS Pri kríži, Dúbravka

07.10.2018 – Poďakovanie za úrody zeme

30.09.2018 – Bohoslužby s Mathew Elliottom, misijným koordinátorom z USA

28.09.2018 – Návšteva z Univerzity tretieho veku

18.09.2018 – Hodinka s Renátou Kubáň, riaditeľkou DSS Betánia

16.09.2018 – Gratulácia 99. ročnej sestre Márii z DSS Betánia