Galéria

 
21.10.2018 – Mesiac úcty k starším v našom cirkevnom zbore

17.10.2018 – Mesiac úcty k starším v DSS Pri kríži, Dúbravka

07.10.2018 – Poďakovanie za úrody zeme

30.09.2018 – Bohoslužby s Mathew Elliottom, misijným koordinátorom z USA

28.09.2018 – Návšteva z Univerzity tretieho veku

18.09.2018 – Hodinka s Renátou Kubáň, riaditeľkou DSS Betánia

16.09.2018 – Gratulácia 99. ročnej sestre Márii z DSS Betánia