Galéria

 
16.06.2019 – Zborové posedenie

12.05.2019 – Deň matiek + svedectvo Jána Kerekrétyho

05.05.2019 – Uvedenie do farského staršovstva s. Pavlínky

14.04.2019 – Kvetná nedeľa + prijatie do vyznávajúceho členstva s. Pavlínky

17.03.2019 – Prijatie do vyznávajúceho členstva s. Dominiky

26.02.2019 – Hodinka s teológom prof. Mgr. Ľubomírom Batkom, Dr. theol.

22.01.2019 – Hodinka s fyzikom prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc.

19.01.2019 – Aliančný modlitebný večer

06.01.2019 – Ponovoročné posedenie po bohoslužbách

01.01.2019 – Novoročné bohoslužby s Obnovením zmluvy

18.12.2018 – Hodinka s doc. Štefanom Markušom, vedcom

27.11.2018 – Hodinka s doc. Bohdanom Hroboňom, riaditeľom Biblickej školy

25.11.2018 – Bohoslužby v DSS Betánia

29.10.2018 – Hodinka s Mohamadom Hasnom, predsedom Islamskej nadácie

25.10.2018 – Mesiac úcty k starším v DSS Betánia

21.10.2018 – Mesiac úcty k starším v našom cirkevnom zbore

17.10.2018 – Mesiac úcty k starším v DSS Pri kríži, Dúbravka

07.10.2018 – Poďakovanie za úrody zeme

30.09.2018 – Bohoslužby s Mathew Elliottom, misijným koordinátorom z USA

28.09.2018 – Návšteva z Univerzity tretieho veku

18.09.2018 – Hodinka s Renátou Kubáň, riaditeľkou DSS Betánia

16.09.2018 – Gratulácia 99. ročnej sestre Márii z DSS Betánia