Kázne 2015

 

DECEMBER

31.12.2015 Pohľad do minulosti a náhľad do budúcnosti (Ex 13,21-22) 31.12.2015 

27.12.2015 No oni jeho slovu neporozumeli (Lk 2,41-52) 27.12.2015 káže: Pavel Procházka

26.12.2015 Veriť znamená žiť (Sk 6,8-15) 26.12.2015 

25.12.2015 Ježiš – radostná budúcnosť (Jn 14,6) 25.12.2015 

24.12.2015 Udalosti prinášajúce zmenu (Heb 1,1-4) 24.12.2015 

20.12.2015 Mesiáš Ježiš – naša sila, útecha i sloboda (Lk 2,41-52) 20.12.2015 káže:Pavel Procházka

13.12.2015 Schopnosť byť pripravený očakávať (Jk 5,7-10) 13.12.2015 

06.12.2015 Stretnutiu s Bohom predchádza pokánie (Mk 1,14-15) 06.12.2015 


NOVEMBER

29.11.2015 Radostné evanjelium (Lk 4,16-21) 29.11.2015 

22.11.2015 Časné bývanie a večné prebývanie (Jób 14,1-6) 22.11.2015

15.11.2015 Krst a spása (Mk 16,16) 15.11.2015 káže: Pavel Procházka

08.11.2015 Občianska a kresťanská povinnosť (Mt 22,15-22) 08.11.2015  

02.11.2015 Istota nádeje večného života (1Tes 4,13-18) 02.11.2015  

01.11.2015 Božie slovo ako duchovný pokrm (Am 8,11-12) 01.11.2015  


OKTÓBER

31.10.2015 Obnova kresťanského života (Ga 5,1-6) 31.10.2015 

25.10.2015 Paradox Božej pedagogiky (Jk 2,1-9) 25.10.2015 

18.10.2015 Príjemná reč a úvahy pred Hospodinom (Ž 19,15) 18.10.2015 káže: Pavel Procházka

11.10.2015 Hymna lásky (1Kor 13,1-13) 11.10.2015 káže: Pavle Kocev (ECM Sereď)

04.10.2015 Rozhojňujúca sa Božia milosť (2Kor 9,6-11) 04.10.2015      


SEPTEMBER

27.09.2015 Aktivizmus alebo tradicionalizmus kresťanskej viery (Rim 10,9-10) 27.09.2015 

20.09.2015 Kto je v spoločenstve cirkvi prvý? (Mk 9,30-37) 20.09.2015 káže: Pavel Procházka

13.09.2015 Garancia Božej starostlivosti prináša časné a večné poistenie (1Pt 5,7) 13.09.2015 

06.09.2015 Vplyv Božieho odpustenia na osobný postoj môjho odpustenia (Mt 6,14-15) 06.09.2015 


AUGUST

30.08.2015 Boh je láska? (1Jn 4,7-12) 30.08.2015 káže: Pavel Procházka

23.08.2015 Kam Ťa volá Boh? (Jer 1,4-9a) 23.08.2015  

16.08.2015 Pokora a dobré skutky? (Ef 2,4-10) 16.08.2015 káže: Pavel Procházka

09.08.2015 Nekompromisná Božia požiadavka (Zjv 3,1-3) 09.08.2015  

02.08.2015 Individualizmus spôsobuje stratu identity (Mk 9,50) 02.08.2015  


JÚL

19.07.2015 Nikto nie je pre Boha cudzinec (Ef 2,19) 19.07.2015    

12.07.2015 Život s Bohom prináša požehnanie (1Krľ 17,7-16) 12.07.2015    

05.07.2015 Osobná skúsenosť s Bohom a správna evanjelizácia (Sk 9,3-16.19-20) 05.07.2015    


JÚN

28.06.2015 O povahe Božej lásky (1Jn 4,10) 29.06.2015 káže: Ján Hroboň (CZ ECAV Dúbravka)

14.06.2015 Božie povolanie určuje zmysel života (Mt 20,16b) 14.06.2015    


MÁJ

24.05.2015 Spojení Duchom lásky (Mt 5,43-48) 24.05.2015 káže: prof. Samuel Johnson (farár v USA)

17.05.2015 Skúsenosť s vypočutou modlitbou (Ef 3,14-24) 17.05.2015 káže: Pavel Procházka

10.05.2015 Je moja modlitba skutočne vypočutou? (Zach 7,9-13) 10.05.2015   

03.05.2015 Mám radosť z Božej radosti? (Sof 3,17) 03.05.2015   


APRÍL

26.04.2015 Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí (1Jn 5,1-5) 26.04.2015 káže: Pavel Procházka

19.04.2015 Boží záujem o človeka (Jn 10,11-18) 19.04.2015

12.04.2015 Potrebuje viera dôkazy? (Jn 20,24-29) 12.04.2015

05.04.2015 Vzkriesenie Pána Ježiša Krista (Jer 17,14) 05.04.2015


MAREC

29.03.2015 Radosť alebo neprajnosť? (Mt 21,1-11) 29.03.2015                                 

22.03.2015 Ježiš a Nikodém – schopnosť prijať Božiu výzvu (Jn 3,1-10) 22.03.2015

08.03.2015 Ježiš a Ján Krstiteľ – cesta pokánia (Mk 3,13-17) 08.03.2015

01.03.2015 Ježiš a Zachej – hodnoty, ktoré prinášajú bohatstvo (Lk 19,1-10) 01.03.2015


FEBRUÁR

22.02.2015 Ježiš a Jairus – Božie víťazstvo v čase krízy (Mt 9,18-19.23-26) 22.02.2015

08.02.2015 Moc Božieho slova (Iz 55,8-11) 08.02.2015                                 


JANUÁR

25.01.2015 Jeho počúvajte! (Mt 17,1-9) 25.01.2015 káže: Miroslava Procházková (členka staršovstva)

11.01.2015 Otvorené nebesá (Mt 3,13-17) 11.01.2015 káže: Pavel Procházka