Kázne 2016

 

DECEMBER

31.12.2016 Vďačnosť (1Tes 5,18) 31.12.2016 

26.12.2016 Nasledovanie Krista znamená nežiť pre seba (Mt 10,17-22) 26.12.2016 

25.12.2016 Dotyk neba so zemou (1Jn 1,1-4) 25.12.2016 

24.12.2016 Narodenie Pána Ježiša Krista 24.12.2016 káže: Pavel Procházka

18.12.2016 Adventný paradox (Lk 1,46-55) 18.12.2016 

11.12.2016 Nepodceniť očakávanie (Mk 1,2-8) 11.12.2016 

04.12.2016 Rozmnožená neprávosť a vychladnutá lásky (Mt 24,1-14) 04.12.2016 káže: Pavel Procházka


NOVEMBER

27.11.2016 Vrátime sa do svojej krajiny (Jer 23,5-8) 27.11.2016 káže: prof. Pavel Procházka

20.11.2016 Boží projekt – večnosť (Jn 3,16) 20.11.2016 káže: Pavol Absolón (ECM Trnava)

13.11.2016 Výzva nepremeškať (Mt 25,1-13) 13.11.2016 

06.11.2016 Zľahčujúca viera? (Jóel 2,12-14) 06.11.2016 

02.11.2016 Dobrá investícia (Zj 7,9-10) 02.11.2016 


OKTÓBER

31.10.2016 Reformácia znamená reformu srdca (Lk 18,18-30) 31.10.2016 

30.10.2016 Skutočné kresťanstvo (1Tes 5,12-18) 30.10.2016 

23.10.2016 Nájsť útechu (Ž 143,1-10) 23.10.2016 káže: Lenka Procházková

16.10.2016 Uchopte štít viery (Ef 6,10-17) 16.10.2016 káže: Pavel Procházka

09.10.2016 Múdrosť prinášajúca šťastie (Pr 2,1-8) 09.10.2016 

02.10.2016 Chlieb náš každodenný daj nám dnes (Mt 6,11) 02.10.2016 


SEPTEMBER

25.09.2016 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom (Lk 16,1-13) 25.09.2016 káže: Pavel Procházka

18.09.2016 Diagnóza odumierajúceho zboru (Zj 3,1-6) 18.09.2016  

11.09.2016 Vyslobodenie z otroctva smrti (Lk 7,11-17) 11.09.2016  

04.09.2016 Vytrvalosť v behu za Kristom (1Kor 9,24-27) 04.09.2016  


AUGUST

28.08.2016 Duch nám dosvedčuje, že sme Božie deti (Rim 8,14-17) 28.08.2016 káže: Pavel Procházka

21.08.2016 Pokánie znamená prijať Božiu moc (Tit 2,11-15) 21.08.2016 káže:Pavel Procházka

14.08.2016 Kde sú dnes proroci? (Jer 1,4-10) 14.08.2016   

07.08.2016 Zbytočné obavy (Mk 3,7) 07.08.2016 káže: Bohuvěra Holešová (členka staršovstva)


JÚL

31.07.2016 Pokánie znamená prijať Božiu moc (Mt 11,20-24) 31.07.2016 

24.07.2016 Ježiš a Samaritánka (Jn 4,1-25) 24.07.2016 káže: Pavle Kocev (ECM Sereď)

17.07.2016 Milosť (Mt 6,25-27) 17.07.2016 káže: Vaughan Cunha (teológ)

10.07.2016 Nie sme príšelci (Ef 2,19) 10.07.2016 káže: Pavel Procházka

05.07.2016 Odvaha stáť v službe pravdy (2Krn 20,18-20) 05.07.2016   

03.07.2016 Vnútorná premena (Ef 4,17-24) 03.07.2016 


JÚN

29.06.2016 Vyznať vieru znamená pochopiť pravda (Mt 16,13-19) 29.06.2016   

26.06.2016 Služba Boha – vzácne privilégium (1Tim 1,12-17) 26.08.2016   

19.06.2016 Kristov súd – naša nádej (Rim 14,10-12) 19.06.2016 káže: Pavel Procházka

12.06.2016 Milosrdenstvo, ktoré nepozná prekážky (Mt 9,9-13) 12.06.2016  

05.06.2016 Kresťanova identita (Dt 7,6-8) 05.06.2016 káže: Bohuvěra Holešová (členka staršovstva)


MÁJ

29.05.2016 Výstraha pred pochybnosťami (Lk 1,5-13.18-20) 29.05.2016   

22.05.2016 Láska a odovzdanosť (Sk 8,14-23) 22.05.2016 káže: Ctirad Hrubý (ECM Mikulov)

15.05.2016 Pokoj vám zanechávam (Jn 14,23-27) 15.05.2016 káže:Pavel Procházka

08.05.2016 Zasľúbenie, ktoré nepodlieha zmenám (Dt 31,6-8) 08.05.2016   

05.05.2016 Triumfálne víťazstvo (Lk 24,50-53) 05.05.2016   

01.05.2016 Čo Boh žiada a čo dáva (Rim 9,19-33) 01.05.2016 káže: Pavel Procházka


APRÍL

24.04.2016 Prijatie Božieho slova znamená nasledovať Krista (Sk 8,26-31.35-39) 24.04.2016   

17.04.2016 Ježišov návrat prinesie večnú radosť (Jn 16,16-22) 17.04.2016   

10.04.2016 Skutočná láska a jej prejavy (Lk 15,1-7) 10.04.2016   

03.04.2016 Od neviery k viere (Jn 20,24-29) 03.04.2016   


MAREC

27.03.2016 Požehnanie namiesto prekliatia (Ga 3,13) 27.03.2016 káže: Pavel Procházka 

24.03.2016 Toto je moje telo, toto je moja krv (Mk 14,22-24) 24.03.2016  

20.03.2016 Milosrdenstvo – dokážem vnímať potreby iných? (Mt 5,7) 20.03.2016   

13.03.2016 Hlad – po čom túžim? (Mt 5,6) 13.03.2016   

06.03.2016 Krotkosť – viem mlčať? (Mt 5,5) 06.03.2016 


FEBRUÁR

28.02.2016 Plač – prežívam bolesť? (Mt 5,4) 28.02.2016  

21.02.2016 Chudoba – čo mi chýba? (Mt 5,3) 21.02.2016  

14.02.2016 Boh v Ježišovi víťazí nad zlom (Lk 11,14-28) 14.02.2016 káže: Ondrej Prostredník (EBF)

07.02.2016 Keď príde plnosť, čo je čiastočné, nebude (1Kor 13,1-13) 07.02.2016 káže: P. Procházka


JANUÁR 

31.01.2016 Dokážeme Boha presvedčiť, aby nám odpustil? (Jon 3,1-10) 31.01.2016  

24.01.2016 Skutočná hodnota pokladu ukrytá v Kristovi (Flp 3,7-8.13-14) 24.01.2016  

17.01.2016 Zažiaril v našich srdciach (2Kor 4,6-10) 17.01.2016 káže: Pavel Procházka

10.01.2016 Máme rozličné dary (Rim 12,1-8) 10.01.2016 káže: Pavel Procházka  

06.01.2016 Vedú moje kroky za Ježišom? (Jn 1,15-16) 06.01.2016  

03.01.2016 Moc a pýcha zapríčiňujú pád (Gn 11,1-9) 03.01.2016  

01.01.2016 Vykročiť na cestu s Bohom znamená kráčať bezpečne (Joz 24,14-17a) 01.01.2016