Kázne 2017

 

DECEMBER

31.12.2017 Božia veľkosť (Tit 2,11-14) 31.12.2017

25.12.2017 Boh znovu prehovoril (Lk 3,22) 25.12.2017

24.12.2017 Štedrý večer (Iz 9,1-6) 24.12.2017 káže: Pavel Procházka

17.12.2017 Výhonok z koreňa Izaja (Rim 15,7-13) 17.12.2017 káže: Pavel Procházka

10.12.2017 Dôležitá výzva (Mk 1,14-15) 10.12.2017

03.12.2017 Prežívam strach alebo radosť? (Mk 13,24-27) 03.12.2017  

NOVEMBER

26.11.2017 Veľkolepé stretnutie (Mt 25,1-13) 26.11.2017 

19.11.2017 Milujem Pána Ježiša? (Jn 14,23-24) 19.11.2017 

12.11.2017 Horieť pre vieru (Heb 6,11-12) 12.11.2017 

05.11.2017 Nasledovanie Ježiša a autenticita života (Mt 23,1-12) 05.11.2017 káže: Martin Kováč 


OKTÓBER 

31.10.2017 Spomínať alebo napredovať? (Rim 12,1-2) 31.10.2017 – 500. výročie reformácie

29.10.2017 Sľuby – koľko ich už vlastne bolo? (Koh 5,3-4) 29.10.2017

22.10.2017 Modlitba ako nástroj víťazstva (1Sam 1,9-18) 22.10.2017

15.10.2017 Majetok a spása človeka (Mk 10,17-27) 15.10.2017 káže: Pavel Procházka

01.10.2017 Hospodin dáva vzrast sejbe (Flp 3,7-14) 01.10.2017 káže: Ctirad Hrubý (ECM Mikulov)  


SEPTEMBER 

24.09.2017 Boží dotyk u tých najbiednejších (1Krľ 17,7-16) 24.09.2017

17.09.2017 Svedectvo bez prekážok (Sk 16,23-32) 17.09.2017

10.09.2017 Pravá Ježišova rodina (Mk 3,31-35) 10.09.2017 káže: Pavel Procházka

03.09.2017 Strach (Ž 27,1-3) 03.09.2017


AUGUST

27.08.2017 Apatia je nebezpečná vec (Prís 14,34) 27.08.2017 káže: Pavel Procházka

20.08.2017 Túžba po Kristovi (Jn 6,68-69) 20.08.2017

13.08.2017 Možnosti (Joz 24,15) 13.08.2017 káže: Vaughan Cunha, (teológ)

06.08.2017 Kresťanstvo, ktoré nespí (Ef 5,14b) 06.08.2017


JÚL

30.07.2017 Kresťanstvo s dôkazmi (Mt 5,14-16) 30.07.2017

23.07.2017 Kresťanstvo, ktoré priťahuje (Sk 2,41-47) 23.07.2017

16.07.2017 Facebook apoštola Pavla (2Kor 12,9b) 16.07.2017

05.07.2017 Pravda vyslobodzuje (Jn 8,31-32) 05.07.2017 – Sviatok Cyrila, Metoda a Majstra Jána Husa

02.07.2017 Odpustiť a zabudnúť (Jer 31,34b) 02.07.2017


JÚN

29.06.2017 Zmysel viery (Lk 12,8-9) 29.06.2017 – Sviatok apoštolov Petra a Pavla

25.06.2017 Učiť sa odpočinutiu v Pánovej prítomnosti (Mt 11,28-30) 25.06.2017 káže: Ján Szöllös (BJB)

18.06.2017 Kráľovstvo nebeské (Mt 13,24-30) 18.06.2017 káže: Štefánia Sklenarová (Partizánske)

11.06.2017 Mystérium Božej existencie (Rim 11,33-36) 11.06.2017

04.06.2017 Duch pravdy vás uvedie do celej pravdy (Jn 16,5-15) 04.06.2017 káže: Pavel Procházka


MÁJ

28.05.2017 Najväčšia rieka tohto sveta (Jn 7,37-39) 28.05.2017 káže: Lenka Procházková (katechétka)

25.05.2017 Radosť zo vstúpenia a nádej z návratu (Sk 1,9-11) 25.05.2017

21.05.2017 Používaš to, čím Ťa Boh obdaroval? (1Pt 4,10-11) 21.05.2017 káže: Pavle Kocev (ECM Sereď)

14.05.2017 Božie divy a naša odozva (Mt 21,14-17) 14.05.2017 káže: Pavel Procházka

07.05.2017 Zákon a milosť (Jn 8,1-11) 07.05.2017


APRÍL

30.04.2017 Motivácia alebo demotivácia? (Mt 9,35-38) 30.04.2017

23.04.2017 Vzkriesený Kristus a stavba chrámu Ducha (1Krn 22,6-19) 23.04.2017 káže: Pavel Procházka 

16.04.2017 Kristus – živý alebo mŕtvy? (1Kor 15,14-15) 16.04.2017

13.04.2017 Postoj srdca pri Večeri Pánovej (1Kor 11,27-28) 13.04.2017 – Zelený štvrtok

09.04.2017 Oddaný vzťah (Flp 2,5-11) 09.04.2017

02.04.2017 Osobná výzva – nepoužívať zbrane (Ex 20,13) 02.04.2017


MAREC

26.03.2017 Osobná výzva – vážiť si autority (Ex 20,12) 26.03.2017

19.03.2017 Osobná výzva – svätiť deň Pánov (Ex 20,8-11) 19.03.2017

12.03.2017 Osobná výzva – prechovávať bázeň k Bohu (Ex 20,7) 12.03.2017

05.03.2017 Osobná výzva – nepodľahnúť modloslužbe (Ex 20,3) 05.03.2017


FEBRUÁR 

26.02.2017 Narodenie z vody a z Ducha (Jn 3,1-21) 26.02.2017 káže: Pavel Procházka

19.02.2017 Božie slovo – dynamika a transformácia (Lk 5,1-6) 19.02.2017

12.02.2017 Presvedčenie, odvaha, viera (Sk 3,1-10) 12.02.2017

05.02.2017 Radostná prítomnosť (Mt 17,1-9) 05.02.2017


JANUÁR

29.01.2017 Stvoriteľova estetika (Jer 10,12) 29.01.2017

22.01.2017 Požehnaná adorácia (Ef 3,14-15) 22.01.2017

15.01.2017 Unikátne riešenia (Jn 2,1-11) 15.01.2017

08.01.2017 V jednom tele je mnoho údov (Rim 12,1-8) 08.01.2017 káže: Pavel Procházka

06.01.2017 Univerzalizmus spásy (Mt 2,1-11) 06.01.2017– Zjavenie Krista Pána mudrcom

01.01.2017 Nová výzva – modlitba (Rim 8,26-27) 01.01.2017 – Nový rok