Kázne 2015

 

DECEMBER

31.12.2015 Pohľad do minulosti a náhľad do budúcnosti (Ex 13,21-22)

27.12.2015 No oni jeho slovu neporozumeli (Lk 2,41-52), káže: Pavel Procházka

26.12.2015 Veriť znamená žiť (Sk 6,8-15)

25.12.2015 Ježiš – radostná budúcnosť (Jn 14,6)

24.12.2015 Udalosti prinášajúce zmenu (Heb 1,1-4)

20.12.2015 Mesiáš Ježiš – naša sila, útecha i sloboda (Lk 2,41-52), káže:Pavel Procházka

13.12.2015 Schopnosť byť pripravený očakávať (Jk 5,7-10) 

06.12.2015 Stretnutiu s Bohom predchádza pokánie (Mk 1,14-15) 

NOVEMBER

29.11.2015 Radostné evanjelium (Lk 4,16-21)

22.11.2015 Časné bývanie a večné prebývanie (Jób 14,1-6)

15.11.2015 Krst a spása (Mk 16,16), káže: Pavel Procházka

08.11.2015 Občianska a kresťanská povinnosť (Mt 22,15-22)

02.11.2015 Istota nádeje večného života (1Tes 4,13-18)

01.11.2015 Božie slovo ako duchovný pokrm (Am 8,11-12)

OKTÓBER

31.10.2015 Obnova kresťanského života (Ga 5,1-6)

25.10.2015 Paradox Božej pedagogiky (Jk 2,1-9)

18.10.2015 Príjemná reč a úvahy pred Hospodinom (Ž 19,15), káže: Pavel Procházka

11.10.2015 Hymna lásky (1Kor 13,1-13), káže: Pavle Kocev (ECM Sereď)

04.10.2015 Rozhojňujúca sa Božia milosť (2Kor 9,6-11) 

SEPTEMBER

27.09.2015 Aktivizmus alebo tradicionalizmus kresťanskej viery (Rim 10,9-10)

20.09.2015 Kto je v spoločenstve cirkvi prvý? (Mk 9,30-37), káže: Pavel Procházka

13.09.2015 Garancia Božej starostlivosti prináša časné a večné poistenie (1Pt 5,7)

06.09.2015 Vplyv Božieho odpustenia na osobný postoj môjho odpustenia (Mt 6,14-15)

AUGUST

30.08.2015 Boh je láska? (1Jn 4,7-12), káže: Pavel Procházka

23.08.2015 Kam Ťa volá Boh? (Jer 1,4-9a)

16.08.2015 Pokora a dobré skutky? (Ef 2,4-10), káže: Pavel Procházka

09.08.2015 Nekompromisná Božia požiadavka (Zjv 3,1-3)

02.08.2015 Individualizmus spôsobuje stratu identity (Mk 9,50)

JÚL

19.07.2015 Nikto nie je pre Boha cudzinec (Ef 2,19) 

12.07.2015 Život s Bohom prináša požehnanie (1Krľ 17,7-16) 

05.07.2015 Osobná skúsenosť s Bohom a správna evanjelizácia (Sk 9,3-16.19-20)

JÚN

28.06.2015 O povahe Božej lásky (1Jn 4,10), káže: Ján Hroboň (ECAV Dúbravka)

14.06.2015 Božie povolanie určuje zmysel života (Mt 20,16b)

MÁJ

24.05.2015 Spojení Duchom lásky (Mt 5,43-48), káže: prof. Samuel Johnson (farár v USA)

17.05.2015 Skúsenosť s vypočutou modlitbou (Ef 3,14-24), káže: Pavel Procházka

10.05.2015 Je moja modlitba skutočne vypočutou? (Zach 7,9-13)

03.05.2015 Mám radosť z Božej radosti? (Sof 3,17)

APRÍL

26.04.2015 Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí (1Jn 5,1-5), káže: Pavel Procházka

19.04.2015 Boží záujem o človeka (Jn 10,11-18)

12.04.2015 Potrebuje viera dôkazy? (Jn 20,24-29)

05.04.2015 Vzkriesenie Pána Ježiša Krista (Jer 17,14)

MAREC

29.03.2015 Radosť alebo neprajnosť? (Mt 21,1-11)                                

22.03.2015 Ježiš a Nikodém – schopnosť prijať Božiu výzvu (Jn 3,1-10)

08.03.2015 Ježiš a Ján Krstiteľ – cesta pokánia (Mk 3,13-17)

01.03.2015 Ježiš a Zachej – hodnoty, ktoré prinášajú bohatstvo (Lk 19,1-10)

FEBRUÁR

22.02.2015 Ježiš a Jairus – Božie víťazstvo v čase krízy (Mt 9,18-19.23-26)

08.02.2015 Moc Božieho slova (Iz 55,8-11)                              

JANUÁR

25.01.2015 Jeho počúvajte! (Mt 17,1-9), káže: Miroslava Procházková (členka staršovstva)

11.01.2015 Otvorené nebesá (Mt 3,13-17), káže: Pavel Procházka