Kontakt

 

Farár:
ThDr. Ivan Lukáč
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com

 

Farská vedúca laikov:
Mgr. art. Pavlína Ružovičová
mobil: +421 902 135 889
e-mail: ruzovic.pavla@gmail.com

 

 


Pastoračný rozhovor, ktorý má charakter spovedi, možno požiadať duchovného vždy vopred v dohodnutom čase. Je možnosť aj osobného vyslúženia sviatosti sv. Večere Pánovej.


Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite prosíme svoj príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni:

IBAN: SK700 900 0000 0000 1147 2097 (píše sa bez medzier)
VS: 663200
KS: 0558


Farský úrad Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava – Staré Mesto
Panenská 10, 811 03  Bratislava – Staré Mesto
tel.: 02/381 311 12
e-mail: bratislava@umc.sk