máj 172017
 

Prečo sa List Filemonovi nazýva “zabudnutým” listom?
O čom pojednáva tento list?
Kto ho napísal?
Kedy a kde vznikol?
Komu je určený?
Kto je Onezim?
Prečo sa apoštol Pavol za neho prihovára?
Ako posolstvo listu aplikovať do života veriaceho?

16.05.2017 – List Filemonovi

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)