sep 222017
 

Dňa 27. augusta 2017 sme navštívili zbor v Mikulove. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat farár Ivan Lukáč (kázeň si môžete vypočuť tu). Súčasťou bohoslužieb bola aj konfirmácia a prijatie do vyznávajúceho členstva. Po obede v rodinách sme navštívili mesto a spoznávali jeho okolie. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas s bratmi a sestrami a za ochranu na cestách.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)