sep 252018
 

V rámci bohoslužieb sa prostredníctvom Skype hovoru spojíme s našim partnerským zborom ECM v Kysáči (Srbsko), aby sme sa vzájomne pozdravili, poslúžili piesňami a Božím slovom.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)