aug 142019
 

Pozývame Vás na nedeľné bohoslužby (18.08.) o 10,00h do modlitebne ECM. Zvesťou slova Božieho poslúži brat farár Pavel Procházka.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)