feb 272019
 

V utorok 26. februára 2019 sme medzi nami privítali vzácneho hosťa,
evanjelického a. v. kňaza a teológa, brata prof. Mgr. Ľubomíra Batku, Dr. theol.,
ktorý mal podnetnú a inšpirujúcu prednášku Démonológia v protestantizme.

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)