jún 032018
 

1. Odkiaľ pochádzaš a ako viedli Tvoje kroky do hlavného mesta?
Pochádzam z Trenčína. Do Bratislavy som prišla študovať na Vysokú školu ekonomickú. Po ukončení štúdií som chcela ešte zostať vo folklórnom súbore Technik, potom som sa v Bratislave aj vydala a založili sme si rodinu.

2. Pracuješ ako účtovník – ekonóm v TWR. V čom presne spočíva Tvoja práca?
Účtovníctvo je odbor plný samých čísiel, ktoré majú svoj význam a opodstatnenie. Venujem sa tejto práci takmer 20 rokov. Do medzinárodnej misijnej organizácie Trans World Radio som prišla v roku 2014. Moja práca v TWR nadobudla jeden úžasný rozmer, ktorý mi dal veľkú silu a povzbudenie. Špecifikum je v tom, že jednotlivé oddelenia organizácie sú umiestnené na rôznych miestach jednotlivých regiónov. Moji kolegovia z finančného oddelenia sú v Rakúsku, v Holandsku, vo Švajčiarsku, pribudne kolega na Cypre, mám aj kolegov v Cary v USA. Spoluprácu nám okrem občasných osobných stretnutí umožňujú počítačové technológie.

3. Pravidelne sa zúčastňuješ bohoslužieb vo farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Ti najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Tu som prijala vieru, silný duchovný základ, tu sa cítim doma,  spoločenstvo je pre mňa rodina, kde rada chodím.

4. Určite máš mnoho zážitkov a skúseností s Bohom. Čo mimoriadneho si vo svojom živote prežila a zanechalo to na Tebe “stopu”?
Pamätám si na zhromaždenie, keď brat Pavel Procházka dal po kázni výzvu, kto chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Rozbúšilo sa mi srdce a akoby ma niekto postavil a odviedol dopredu. Prežívala som neopísateľnú radosť. Zážitok, ktorý sa nedá vynechať je, že živú vieru do srdca neskôr prijal aj môj manžel. Náš spoločný život sa postupne menil, nadobudol silný vnútorný rozmer napriek ťažkej situácii, ktorou sme ako rodina prechádzali. Tá z poslednejších skúseností bola, keď som mala v jednej veci veľa otáznikov, veľmi ma to trápilo. Intenzívne sme sa za veci modlili v skupinke a aj sama, pýtala som si Slovo od Pána, nech mi ukáže cestu, nájde riešenie. Prišlo to nečakane v jedno nedeľné popoludnie. Rozmýšľala som nad zapísanými biblickými veršami, ktoré som si postupne zapisovala a vo chvíli ticha mi hovoril vnútorný hlas jasné slová. Bolo to pre mňa veľmi mimoriadne silný zážitok, povzbudenie, ako mám ísť za Pánom Ježišom ďalej.

5. Keďže si veriacou, čo by si odkázala najmä mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú?
Vyrastala som v ateistickej rodine, o Bohu som počula, až keď som bola dospelá. Keď som začala počúvať Božie slovo, navštevovať bohoslužby a čítať bibliu, poznávala som, že do srdca prichádza neznámy pocit vnútorného pokoja, ktorý dával do môjho srdca hlbokú vnútornú radosť. Všetko, čo som žila bolo iné. Keď prichádzali ťažké situácie, mala som Niekoho, blízkeho Priateľa, ktorý mi pomáhal niesť moje bremeno. Život s Bohom je iný, plnší, pokojnejší, vyrovnanejší, radostnejší. Poznávala som a poznávam, akú silu má modlitba, že Pán Ježiš načúva, pozerá do nášho srdca a v svojom čase odpovedá, robí zázraky. Je úžasné vedieť, že je Niekto, kto sa o človeka stále stará, má oňho nesmierny záujem a chce, aby s Ním žil nielen súčasný život na zemi, ale aj vo večnosti.

6. Čo pre Teba znamená vzťah s Bohom? Kým je pre Teba Boh?
Vzťah s Bohom, Pánom Ježišom, je pre mňa veľmi dôležitý, život bez Neho by bol veľmi plytký, prázdny. K Nemu idem, keď sa smejem, či plačem, povzbudzuje ma svojím Slovom, vedie v každonennom živote.

7. Aký je Tvoj obľúbený biblický verš?
Dalo by sa ich viac spomenúť. Mávam obdobia, keď ma niektorý verš osloví, lebo hovorí do konkrétnej situácie. Jedným z nich je Žalm 103,2-4 : Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení ! On Ti odpúšťa všetky previnenia, on Ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.

 

S Ekou K. Ondráčkovou, členkou nášho cirkevného zboru, sa rozprával Ivan Lukáč.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)