aug 232018
 

1. Kde si prežil svoje detstvo a aké máš spomienky na svoju domovinu?
V Bratislave. Rôznorodé, keďže sa naši rozvádzali.

2. Ako formoval Pán Boh Tvoj život, keď si uveril?
Rôzne. Tak, aby sa moja viera pevne zakorenila v srdci.

3. Chodieval si do Rímskokatolíckej cirkvi ku saleziánom. V čom Ťa ovplyvnila ich spiritualita?
Nebola to spiritualita. Ovplyvnilo ma to, ako sa správali ku všetkým ľuďom. Pokora, láskavosť, ochota.

4. Mohol by nám povedať, že ktorá cirkev Ťa oslovila a prečo?
ECM, lebo je oslobodená od mariánskeho kultu a kultu svätých. Bohoslužby sú najbližšie ku katolíkom.

5. Si manželom a otcom dvoch detí. Ako uplatnuješ vo svojej rodine vieru v Pána Boha?
Snažím sa žiť podľa Božích prikázaní, byť príkladom aplikovania kresťanskej viery v každodenných činností.

6. V našom zbore verne slúžiš pri technike. Ozvučuješ, nastavuješ mikrofóny, nahrávaš kázne. Baví Ťa to?
Je to služba Bohu a ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na zhromkách. Ten dar techniky som dostal ako dar od Boha, aby som Mu slúžil. Preto sa nezamýšľam nad otázkou, či ma to baví.

7. Pravidelne sa zúčastňuješ bohoslužieb vo farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Ti najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Moja manželka. (úsmev) Napr. že bohoslužby sú oslobodené od mystiky a od charizmatiky.

8. Určite máš mnoho zážitkov a skúseností s Bohom. Čo mimoriadneho si vo svojom živote prežil a zanechalo to na Tebe “stopu”?
Stretnutie s manželkou. Alebo keď po x-rokoch prídu dve dievčatá, ktoré nepoznám a ďakujú mi, že vďaka mne uverili, a keď som sa ich spýtal ako, povedali mi, že sa im páčilo ako som sa správal/žil na jednom skautskom tábore. A stopa? Nikdy neviem, ako svojim správaním ovlyvňujem život všetkých ľudí okolo seba.

9. Keďže si veriacim, čo by si odkázal, najmä, mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú?
Aby si uvedomili, že akékoľvek, aj dobré skutky bez Boha môžu dopadnúť zle. Veriacim som aj preto, aby Boh naprával moje skutky a činy.

10.  Po čom v živote túžiš? Aký je Tvoj životný cieľ?
Slúžiť Bohu a ľuďom.

11. Aký je Tvoj obľúbený biblický verš?
Ž 8.

 

S Robom Procházkom, členom nášho cirkevného zboru, sa rozprával Ivan Lukáč.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)