Rozhovor s…

 

Do tejto sekcie budeme postupne pridávať zaujímavé rozhovory s bratmi a sestrami, ktorí navštevujú náš cirkevný zbor.


Eka Kragelj Ondráčková
členka nášho cirkevného zboru

1. Odkiaľ pochádzaš a ako viedli Tvoje kroky do hlavného mesta?
Pochádzam z Trenčína. Do Bratislavy som prišla študovať na Vysokú školu ekonomickú. Po ukončení štúdií som chcela ešte zostať vo folklórnom súbore Technik, potom som sa v Bratislave aj vydala a založili sme si rodinu.

2. Pracuješ ako účtovník – ekonóm v TWR. V čom presne spočíva Tvoja práca?
Účtovníctvo je odbor plný samých čísiel, ktoré majú svoj význam a opodstatnenie. Venujem sa tejto práci takmer 20 rokov. Do medzinárodnej misijnej organizácie Trans World Radio som prišla v roku 2014. Moja práca v TWR nadobudla jeden úžasný rozmer, ktorý mi dal veľkú silu a povzbudenie. Špecifikum je v tom, že jednotlivé oddelenia organizácie sú umiestnené na rôznych miestach jednotlivých regiónov. Moji kolegovia z finančného oddelenia sú v Rakúsku, v Holandsku, vo Švajčiarsku, pribudne kolega na Cypre, mám aj kolegov v Cary v USA. Spoluprácu nám okrem občasných osobných stretnutí umožňujú počítačové technológie.

3. Pravidelne sa zúčastňuješ bohoslužieb vo farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Ti najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Tu som prijala vieru, silný duchovný základ, tu sa cítim doma,  spoločenstvo je pre mňa rodina, kde rada chodím.

4. Určite máš mnoho zážitkov a skúseností s Bohom. Čo mimoriadneho si vo svojom živote prežila a zanechalo to na Tebe “stopu”?
Pamätám si na zhromaždenie, keď brat Pavel Procházka dal po kázni výzvu, kto chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Rozbúšilo sa mi srdce a akoby ma niekto postavil a odviedol dopredu. Prežívala som neopísateľnú radosť. Zážitok, ktorý sa nedá vynechať je, že živú vieru do srdca neskôr prijal aj môj manžel. Náš spoločný život sa postupne menil, nadobudol silný vnútorný rozmer napriek ťažkej situácii, ktorou sme ako rodina prechádzali. Tá z poslednejších skúseností bola, keď som mala v jednej veci veľa otáznikov, veľmi ma to trápilo. Intenzívne sme sa za veci modlili v skupinke a aj sama, pýtala som si Slovo od Pána, nech mi ukáže cestu, nájde riešenie. Prišlo to nečakane v jedno nedeľné popoludnie. Rozmýšľala som nad zapísanými biblickými veršami, ktoré som si postupne zapisovala a vo chvíli ticha mi hovoril vnútorný hlas jasné slová. Bolo to pre mňa veľmi mimoriadne silný zážitok, povzbudenie, ako mám ísť za Pánom Ježišom ďalej.

5. Keďže si veriacou, čo by si odkázala najmä mladým ľuďom, ktorí Boha ešte nepoznajú?
Vyrastala som v ateistickej rodine, o Bohu som počula, až keď som bola dospelá. Keď som začala počúvať Božie slovo, navštevovať bohoslužby a čítať bibliu, poznávala som, že do srdca prichádza neznámy pocit vnútorného pokoja, ktorý dával do môjho srdca hlbokú vnútornú radosť. Všetko, čo som žila bolo iné. Keď prichádzali ťažké situácie, mala som Niekoho, blízkeho Priateľa, ktorý mi pomáhal niesť moje bremeno. Život s Bohom je iný, plnší, pokojnejší, vyrovnanejší, radostnejší. Poznávala som a poznávam, akú silu má modlitba, že Pán Ježiš načúva, pozerá do nášho srdca a v svojom čase odpovedá, robí zázraky. Je úžasné vedieť, že je Niekto, kto sa o človeka stále stará, má oňho nesmierny záujem a chce, aby s Ním žil nielen súčasný život na zemi, ale aj vo večnosti.

6. Čo pre Teba znamená vzťah s Bohom? Kým je pre Teba Boh?
Vzťah s Bohom, Pánom Ježišom, je pre mňa veľmi dôležitý, život bez Neho by bol veľmi plytký, prázdny. K Nemu idem, keď sa smejem, či plačem, povzbudzuje ma svojím Slovom, vedie v každonennom živote.

7. Aký je Tvoj obľúbený biblický verš?
Dalo by sa ich viac spomenúť. Mávam obdobia, keď ma niektorý verš osloví, lebo hovorí do konkrétnej situácie. Jedným z nich je Žalm 103,2-4 : Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení ! On Ti odpúšťa všetky previnenia, on Ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.


Bohuvěra Holešová
členka nášho cirkevného zboru

1. Odkiaľ pochádzate a kde sú Vaše korene?
Môj otec pochádza od Klobouk u Brna, matka od Slavkova u Brna, ja som sa narodila v Ostrave, čiže moje korene sú na Morave.

2. Kam ste chodievali do školy a kde ste pracovali?
Do školy som chodila v Bratislave, kde som i celý život pracovala. 25 rokov v Projektovom ústave PZN ako plánovačka a 25 rokov vo Vydavateľskom odd. UK vo funkcii ekonóm.

3. Váš otec bol ev. metodistickým farárom. V čom Vám bol príkladom?
Na obidvoch rodičov mám veľmi krásne spomienky, na ktoré si často spomínam, otec mal vo zvyku prihovárať sa nám, i na moje niektoré otázky odpovedať, biblickými veršami, ktoré si dodnes pamätám – v češtine. Spomeniem jednu pre mňa nezabudnuteľnú debatu. Keď som ako dospievajúce dievča začala mudrovať, raz som presviedčala otca, že v dnešnej dobe sa musí na rôzne veci pozerať ináč, pretože je „iná doba“, múdro odpovedal: „Máš pravdu, doba je iná, ale človek má stále rovnakú dušu.“

4. Ste dlhoročnou členkou farnosti ECM Bratislava – Staré Mesto. Čo sa Vám najviac páči na našom cirkevnom zbore?
Neviem či najviac, ale spomeniem záujem nášho farára i ostatných členov – jeden o druhého. Že sa snažíme o to, aby sme jedni druhých bremená niesli. Vtedy môžeme jasne cítiť, že nie sme sami, že sa Pán Boh o nás stará.

5. Určite máte mnoho zážitkov s Bohom. Môžete sa s nami o ne podeliť?
Človek, ak každé nové ráno prijíma s vďakou a celý nový deň vkladá do rúk svojho Boha a chce prežívať deň s Ním, prosí Ho o Jeho prítomnosť, vtedy môžeme cítiť, že je vždy s nami.

6. Čo pre Vás znamená vzťah s Bohom? Kým je pre Vás Boh?
Život bez Pána Boha si vôbec neviem predstaviť, je pre mňa samozrejmosťou a jediným pevným bodom, jediná istota budúcnosti.

7. Aký je Váš obľúbený biblický verš?
Na toto neviem presne odpovedať, trochu všeobecne, mám rada Božie zasľúbenia, najmä ak obsahujú slovo „neboj sa“.