júl 182018
 

Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili na bratislava@umc.sk
alebo osobne v úradných hodinách farského úradu kvôli zabezpečeniu jedla.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)