Biblické hodiny

 

Spoznávanie Božieho slova patrí k základným činnostiam nielen našej Cirkvi, ale aj našej farnosti. Stretávame sa preto, aby sme štúdiom Písma svätého prenikali do jeho hĺbky a mohli tak porozumieť skutočnému posolstvu, ktoré je určené aj pre nás.

Na začiatok spoločne spievame oslavné a ďakovné piesne na oslavu Trojjediného Pána Boha, po ktorej nasleduje prečítanie vstupného žalmu a úvodná modlitba, v ktorej prosíme Ducha Svätého, aby nás viedol po svojich cestách a otváral nám duchovný zrak pre lepšie porozumie Jeho slova. V rámci samotného biblického štúdia sme vyzvaní k spoločnej diskusii nad prebranou témou. Na záver sa spoločne modlíme a ďakujeme za Pánovo slovo.

Sv. apoštol Pavol napísal mladému mužovi Timotejovi tieto slová: “Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo je ti zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista.” (2Tim 3,14-15)

Biblické hodiny bývajú každý utorok 16:00 hod. v malej sále za modlitebňou na 1. poschodí.