Detská besiedka

 

Aj deti majú svoj program – detskú besiedku, kde sa učia nové veci o trojjedinom Pánu Bohu zaujímavou a pútavou formou.

V rámci katechézy je okrem biblického vyučovania aj miesto pre učenie sa nových kresťanských piesní či priestor pre tvorivú dielňu.

Každé dieťa je v našom spoločenstve vítané a radi sa oňho postaráme.

Pán Ježiš Kristus povedal: “Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.” (Lk 18,16)

Katechétka: Eva Zbončáková