Dorast

 

V našom zbore máme aj skupinu starších detí, ktoré majú svoj program, na ktorom vedú rozhovory na rôzne témy, ktoré ich zaujímajú. Sú vedené k samostatnej práci a službe v zbore, k samostatnému mysleniu a uvažovaniu nad duchovnými vecami, ktoré by ich v živote posunuli dopredu.

Katechétka: Eva Zbončáková