Pravidelné aktivity

 

NEDEĽA
10:00 hod. – Detská besiedka
10:00 hod. – Dorast

10:00 hod. – Bohoslužby (vždy v 1. nedeľu v mesiaci je vysluhovanie sviatosti sv. Večere Pánovej)
10:00 hod. – Bohoslužby v DSS Betánia – Staré Mesto (1x do mesiaca)

UTOROK
17:30 hod. – Biblická hodina

STREDA
16:00 hod. – Bohoslužby v DSS Dúbravka – Pri kríži (1x do mesiaca)

ŠTVRTOK
10:00 hod. – Biblická hodina v DSS Betánia – Staré Mesto (každý druhý štvrtok)
14:00 hod. – Vyučovanie náboženskej výchovy I. (ZŠ Karlova Ves)

14:50 hod. – Vyučovanie náboženskej výchovy II. (ZŠ Karlova Ves)

PIATOK
18:30 hod. – Skupinka mladých (každý druhý piatok)