Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore

 

NEDEĽA

10,00h     Detská besiedka
(svoje deti a vnúčatá môžete priviesť na detskú besiedku, ktorá je počas bohoslužieb v priestoroch našej farnosti)

10,00h     Dorast
(aj staršie deti majú svoj program, na ktorom diskutujú o zaujímavých témach)

10,00h     Bohoslužby (vždy v 1. nedeľu v mesiaci je vysluhovanie sviatosti sv. Večere Pánovej)
(káže domáci farár alebo hosť)

 


UTOROK

17,30h     Biblická hodina
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)