Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore

 

NEDEĽA

10,00h   Detská besiedka
(svoje deti a vnúčatá môžete priviesť na detskú besiedku, ktorá je počas bohoslužieb v priestoroch našej farnosti)

10,00h Dorast
(aj staršie deti majú svoj program, na ktorom diskutujú o zaujímavých témach)

10,00h  Bohoslužby (vždy v 1. nedeľu v mesiaci je vysluhovanie sviatosti sv. Večere Pánovej)
(káže domáci farár alebo hosť)

10,00h  Bohoslužby v DSS Betánia – Staré Mesto (1x do mesiaca)
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov)


PONDELOK

17,00h  Farské staršovstvo (1x do mesiaca)
(zasadnutie riadiaceho orgánu farnosti, na ktorom sa riešenia vnútro-zborové záležitosti)


UTOROK

17,30h  Biblická hodina
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)


STREDA

16,00h  Bohoslužby v DSS Dúbravka – Pri kríži (1x do mesiaca)
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov)


ŠTVRTOK

10,00h  Biblická hodina v DSS Betánia – Staré Mesto (každý druhý štvrtok)
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov)

14,00h  Vyučovanie etickej výchovy (ZŠ Karlova Ves)
(etika; ročník navštevujú žiaci II. stupňa)

14,50h  Vyučovanie náboženskej výchovy (ZŠ Karlova Ves)
(katechetické vzdelávanie; ročník navštevujú žiaci II. stupňa)