Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore

 

NEDEĽA

09,00h     Ranné modlitby
(stretnutie, na ktorom sa modlíme za naše bohoslužby a za tých, ktorí na nich slúžia)

10,00h     Detská besiedka
(svoje deti a vnúčatá môžete priviesť na detskú besiedku, ktorá je počas bohoslužieb v priestoroch našej farnosti)

10,00h     Dorast
(aj staršie deti majú svoj program, na ktorom diskutujú o zaujímavých témach)

10,00h     Bohoslužby (vždy v 1. nedeľu v mesiaci je vysluhovanie sviatosti sv. Večere Pánovej)
(káže domáci brat farár Ivan Lukáč)

10,00h     Bohoslužby v DSS Betánia – Staré Mesto (1x do mesiaca)
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov)

17,30h     Nácvik zvonkohry
(nácviky zvonkových skladieb na pripravovaný adventný koncert)


PONDELOK
17,00h     Farské staršovstvo (1x do mesiaca)
(zasadnutie riadiaceho orgánu farnosti, na ktorom sa riešenia vnútro-zborové záležitosti)


UTOROK
17,30h     Biblická hodina
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)


STREDA
16,00h     Bohoslužby v DSS Dúbravka – Pri kríži (1x do mesiaca)
(bohoslužby pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov)


ŠTVRTOK
09,45h     Nácvik chválospevov
(nácviky chválospevových skladieb na pripravovaný adventný koncert)

10,00h     Biblická hodina v DSS Betánia – Staré Mesto (každý druhý štvrtok)
(štúdium Biblie pre bratov a sestry, ktorí bývajú v domove dôchodcov)

14,00h     Vyučovanie etickej výchovy (ZŠ Karlova Ves)
(etika; ročník navštevujú žiaci II. stupňa)

14,50h     Vyučovanie náboženskej výchovy (ZŠ Karlova Ves)
(katechetické vzdelávanie; ročník navštevujú žiaci II. stupňa)